Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2009 z dne 30. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2009 z dne 30. 11. 2009

Kazalo

4282. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Visoke šole za tehnologije in sisteme, stran 13001.

Na podlagi 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – UPB3 in 64/08) je Senat Visoke šole za tehnologije in sisteme na seji 27. seji dne sprejel 23. 11. 2009
P R A V I L N I K
o vsebini in obliki diplom visoke šole za tehnologije in sisteme
1. člen
Visoka šola za tehnologije in sisteme (v nadaljevanju šola) izdaja naslednje vrste diplom o pridobljeni javno veljavni izobrazbi:
– diplomo o zaključenem visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje in
– dvojnike diplom.
2. člen
Diploma se izda na obrazcu, izdelanem iz posebnega papirja, dimenzije 210 mm x 297 mm.
Gornji in spodnji del diplome sta srebrne/ sive barve. V gornjem delu diplome je z modro barvo odtisnjen napis Visoka šola za tehnologije in sisteme.
V gornji polovici diplome je z modro barvo odtisnjen napis Diploma, pod njim pa je s slepim tiskom odtisnjen osrednji del logotipa šole.
V osrednjem delu diplome so navedeni ime in priimek, datum in kraj rojstva diplomanta oziroma diplomantke, zaključeni študijski program in podeljeni strokovni naslov.
Diploma ima zaporedno številko, datum diplomiranja in kraj izdaje (Novo mesto), ime in priimek ter lastnoročni podpis dekana/ dekanje šole in odtisnjen pečat šole.
Z izjemo imena in priimka, datuma in kraja rojstva diplomanta oziroma diplomantke, zaporedne številke diplome in datum diplomiranja, ki so črne barve, so vsi ostali podatki in imena polj modre barve.
3. člen
Zaporedna številka diplome je sestavljena iz oznake študijskega programa in zaporedne številke diplome.
4. člen
Vse diplome, ki jih izda šola, so javne listine in so napisane v slovenskem jeziku.
Sestavni del diplome je priloga k diplomi, katere vsebino določi minister, pristojen za visoko šolstvo, in je pisana v slovenskem in angleškem jeziku.
5. člen
Šola izda dvojnik diplome diplomantu, ki je izgubljeno, uničeno ali odtujeno listino preklical v Uradnem listu Republike Slovenije, če je iz evidenc šole razvidno, da je bila po zaključenih študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome.
Duplikat diplome se izda na obrazcu iz 2. točke, tako, da je v gornjem desnem kotu zapisano, da gre za duplikat.
Na prvi strani dvojnika diplome so z izjemo zaporedne številke diplome navedeni podatki iz 2. točke. Namesto lastnoročnega podpisa se pri imenu in priimku dekana/dekanje in direktorja/direktorice šole zapiše »l.r.«.
Na hrbtni strani dvojnika trenutni dekan/dekanja šole podpiše klavzulo o skladnosti podatkov dvojnika diplome s podatki evidence, na temelju katere je dvojnik diplome izdan. Na hrbtni strani dvojnika diplome je odtisnen pečat šole.
V evidenco o izdanih diplomah se vpiše podatek o izdanem dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.
6. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja naslednji dan po sprejemu.
Novo mesto, dne 23. novembra 2009
prof. dr. Peter Novak l.r.
dekan

AAA Zlata odličnost