Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2009 z dne 30. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2009 z dne 30. 11. 2009

Kazalo

4281. Pravilnik o vsebini in obliki diplome Visoke šole za zdravstvo Novo mesto, stran 13000.

Na podlagi 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – UPB3 in 64/08) je Senat Visoke šole za zdravstvo Novo mesto na seji dne 23. 10. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o vsebini in obliki diplome Visoke šole za zdravstvo Novo mesto
1. člen
Visoka šola za zdravstvo Novo mesto (v nadaljevanju: šola) izdaja diplomo o zaključenem visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje »zdravstvena nega« ter dvojnike diplom.
2. člen
Diploma se izda na obrazcu, izdelanem iz posebnega papirja, dimenzije 210 mm x 297 mm.
Gornji in spodnji del diplome sta srebrno-sive barve. V gornjem delu diplome je z belo barvo odtisnjen napis »Visoka šola za zdravstvo Novo mesto«.
V gornji polovici diplome je z rdečo barvo odtisnjen napis »Diploma«, pod njim pa je s slepim tiskom odtisnjen znak šole, okroglo obrobljen z napisom Visoka šola za zdravstvo Novo mesto.
V osrednjem delu diplome so navedeni ime in priimek, datum in kraj rojstva diplomanta oziroma diplomantke, zaključeni studijski program in podeljeni strokovni naslov.
Diploma ima zaporedno številko, datum diplomiranja in kraj izdaje (Novo mesto), ime in priimek ter lastnoročni podpis dekana/dekanje in direktorja/direktorice šole in odtisnjen pečat šole.
Z izjemo imena in priimka, datuma in kraja rojstva diplomanta oziroma diplomantke, zaporedne številke diplome in datuma diplomiranja, ki so črne barve, so vsi ostali podatki in predtiskana imena polj rdeče barve.
3. člen
Diploma, ki jo izda šola, je javna listina in je napisana v slovenskem jeziku.
Sestavni del diplome je priloga k diplomi, katere sestavine določi minister, pristojen za visoko šolstvo, na predlog Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo, in je pisana v slovenskem in angleškem jeziku.
4. člen
Šola izda dvojnik diplome diplomantu, ki je izgubljeno, uničeno ali odtujeno listino preklical v Uradnem listu Republike Slovenije, če je iz evidenc šole razvidno, da je bil po zaključenih študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome.
Duplikat diplome se izda na obrazcu iz 2. člena, tako, da je v gornjem desnem kotu zapisano, da gre za duplikat.
Na prvi strani dvojnika diplome so z izjemo zaporedne številke diplome navedeni podatki iz 2. člena. Namesto lastnoročnega podpisa se pri imenu in priimku dekana/dekanje in direktorja/direktorice šole zapiše »l.r.«.
Na hrbtni strani dvojnika trenutna dekan/dekanja in direktor/direktorica šole podpišeta klavzulo o skladnosti podatkov dvojnika diplome s podatki evidence, na temelju katere se dvojnik diplome izdaja. Na hrbtni strani dvojnika diplome se odtisne pečat šole.
V evidenco izdanih diplom se vpise podatek o izdanem dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.
5. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se, ne glede na datum diplomiranja diplomanta oziroma diplomantke, uporablja za vse diplome, izdane po 1. oktobru 2009.
Novo mesto, dne 23. oktobra 2009
Dekan
Visoke šole za zdravstvo Novo mesto
prof. dr. Božo Kralj, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost