Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2009 z dne 30. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2009 z dne 30. 11. 2009

Kazalo

4279. Sklep o sprejemu in pričetku uporabe digitalizirane kartografske dokumentacije k prostorskim sestavinam veljavnih planskih aktov za območje Občine Zreče, stran 13000.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – UPB-1) je Občinski svet Občine Zreče dne 17. 11. 2009 sprejel
S K L E P
o sprejemu in pričetku uporabe digitalizirane kartografske dokumentacije k prostorskim sestavinam veljavnih planskih aktov za območje Občine Zreče
I.
Občinski svet Občine Zreče ugotavlja, da je Občina Zreče izvedla prenos in pozicijsko uskladitev vsebine kartografske dokumentacije k
– prostorskim sestavinam dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 23/87, Uradni list RS, št. 29/98, 64/99, 68/03 in 53/08) in
– prostorskim sestavinam družbenega plana Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 (Uradni list RS, št. 23/87, 29/98, 64/99, 68/03 in 53/08), obeh za območje Občine Zreče, z novim digitalnim katastrskim načrtom iz junija 2009.
Navedena kartografska dokumentacija k planu je pripravljena v integralni in prečiščeni vsebini v digitalni obliki in kot izris v mapi v dveh izvodih.
II.
S kartografsko dokumentacijo k planu iz I. točke tega sklepa se nadomesti kartografska dokumentacija, ki je doslej sestavljala veljavne prostorske sestavine planskih aktov za območje Občine Zreče.
III.
Kartografska dokumentacija k planu iz I. točke tega sklepa se začne uporabljati v vseh ustreznih postopkih z dnem uveljavitve tega sklepa.
IV.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Repulike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 35050-0007/2009-2
Zreče, dne 17. novembra 2009
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

AAA Zlata odličnost