Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2009 z dne 30. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2009 z dne 30. 11. 2009

Kazalo

4264. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku za izbiro in sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti na območju Občine Črnomelj, stran 12943.

Na podlagi 3. in 25. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1 in 56/08) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – UPB, 106/05, 65/07 in 75/08) je Občinski svet Občine Črnomelj na 20. redni seji dne 19. 11. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku za izbiro in sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti na območju Občine Črnomelj
1. člen
10. člen Pravilnika o postopku za izbiro in sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti na območju Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 13/01 – v nadaljevanju: pravilnik) se spremeni in se na novo glasi:
»Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Črnomelj in v lokalnem časopisu oziroma na drug krajevno običajen način.«
2. člen
15. členu se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
»Občinski svet Občine Črnomelj se seznani z informacijo o razdelitvi sredstev na eni izmed sej, ki sledijo razdelitvi.«
3. člen
Spremeni se prvi odstavek 20. člena in se na novo glasi:
»Razpisna dokumentacija zajema razpisne obrazce z navodili in kriteriji, ki jih pripravi občinska uprava in so v času razpisa izvajalcem na voljo na spletni strani Občine Črnomelj in v sprejemni pisarni Občine Črnomelj.«
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 670-00-3/2000
Črnomelj, dne 20. novembra 2009
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

AAA Zlata odličnost