Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2009 z dne 30. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2009 z dne 30. 11. 2009

Kazalo

4253. Odlok o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem države v posamični vrednosti nad 300.000 EUR za organe državne uprave in za pravosodne organe za leto 2011 (OdRNPD11), stran 12913.

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in tretjega odstavka 108. člena ter v zvezi s prvim odstavkom 171. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor na seji dne 25. novembra 2009 sprejel
O D L O K
o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem države v posamični vrednosti nad 300.000 EUR za organe državne uprave in za pravosodne organe za leto 2011 (OdRNPD11)
1. člen
S tem odlokom se določi Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem države v posamični vrednosti nad 300.000 EUR za organe državne uprave in za pravosodne organe za leto 2011.
2. člen
(1) Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem države za nepremičnine v posamični vrednosti nad 300.000 EUR se načrtuje v orientacijski vrednosti 15.479.929,16 EUR.
(2) Letni načrt iz prejšnjega odstavka vključuje naslednje nepremičnine v posamični orientacijski vrednosti nad 300.000 EUR:
+--------------+------------------------------+----------------+
|Zap.št.    |VRSTA NEPREMIČNINE      | Orientacijska |
|  Upravljavec|               |vrednost (EUR) |
+--------------+------------------------------+----------------+
|                               |
|       OSTALI OBJEKTI                 |
+--------------+------------------------------+----------------+
|Ministrstvo za|               |        |
|visoko    |               |        |
|šolstvo,   |               |        |
|znanost in  |               |        |
|tehnologijo  |               |        |
+--------+-----+------------------------------+----------------+
|1    |   |Stavba na naslovu Karlovška  | 1.100.000,00 |
|    |   |19 v Ljubljani, k.o. 2677 –  |        |
|    |   |Prule, št. stavbe 142, št.  |        |
|    |   |dela stavbe 1, površina    |        |
|    |   |934,47 m2, lastniški delež  |        |
|    |   |do 1/1, zasedena, označena  |        |
|    |   |raba »druge nestanovanjske  |        |
|    |   |stavbe«.           |        |
+--------+-----+------------------------------+----------------+
|                               |
|       POSLOVNI PROSTORI                |
+--------------+------------------------------+----------------+
|Ministrstvo za|               |        |
|visoko    |               |        |
|šolstvo,   |               |        |
|znanost in  |               |        |
|tehnologijo  |               |        |
+--------+-----+------------------------------+----------------+
|2    |   |Stavba na naslovu       | 2.500.000,00 |
|    |   |Kraljeviča Marka ulica 21 v  |        |
|    |   |Mariboru, k.o. 655 – Melje,  |        |
|    |   |št. stavbe 837, št. dela   |        |
|    |   |stavbe 1, površina 4.455,00  |        |
|    |   |m2, lastniški delež do 1/1,  |        |
|    |   |nezasedena, označena raba   |        |
|    |   |»druge upravne in       |        |
|    |   |pisarniške stavbe«.      |        |
+--------+-----+------------------------------+----------------+
|3    |   |Stavba na naslovu Karlovška  |  450.000,00 |
|    |   |3 v Ljubljani, k.o. 2677 –  |        |
|    |   |Prule, št. stavbe 5, št.   |        |
|    |   |dela stavbe 2, površina    |        |
|    |   |389,00 m2, lastniški delež  |        |
|    |   |do 3/4, zasedena, označena  |        |
|    |   |raba »druge upravne in    |        |
|    |   |pisarniške stavbe«.      |        |
+--------+-----+------------------------------+----------------+
|Zavod za   |               |        |
|varstvo    |               |        |
|kulturne   |               |        |
|dediščine   |               |        |
|Slovenije   |               |        |
+--------+-----+------------------------------+----------------+
|4    |   |Stavba na naslovu Tržaška   | 1.320.000,00 |
|    |   |cesta 4 v Ljubljani, k.o.   |        |
|    |   |2697 – Gradišče II, št.    |        |
|    |   |stavbe 670, št. dela stavbe  |        |
|    |   |1, površina 400,00 m2,    |        |
|    |   |lastniški delež do 1/1,    |        |
|    |   |zasedena, označena raba    |        |
|    |   |»stavbe javne uprave«.    |        |
+--------+-----+------------------------------+----------------+
|                               |
|       ZEMLJIŠČA                    |
+--------------+------------------------------+----------------+
|Ministrstvo za|               |        |
|obrambo    |               |        |
+--------+-----+------------------------------+----------------+
|5    |   |k.o. 1310 – Nova vas, parc.  |  301.000,00 |
|    |   |št. 2069/1, površina     |        |
|    |   |16.862,00 m2, lastniški    |        |
|    |   |delež: do 1/1, ni v      |        |
|    |   |uporabi, ni obremenjeno s   |        |
|    |   |stavbno pravico, raba     |        |
|    |   |»dvorišče«.          |        |
+--------+-----+------------------------------+----------------+
|6    |   |k.o. 1310 – Nova vas, parc.  |  300.000,00 |
|    |   |št. 2069/2, površina     |        |
|    |   |8.666,00 m2 , lastniški    |        |
|    |   |delež: do 1/1, ni v      |        |
|    |   |uporabi, ni obremenjeno s   |        |
|    |   |stavbno pravico, raba     |        |
|    |   |»dvorišče«.          |        |
+--------+-----+------------------------------+----------------+
|7    |   |k.o. 1310 – Nova vas, parc.  |  300.000,00 |
|    |   |št. 2096/1, površina     |        |
|    |   |4.584,00 m2 , lastniški    |        |
|    |   |delež: do 1/1, ni v      |        |
|    |   |uporabi, ni obremenjeno s   |        |
|    |   |stavbno pravico, raba     |        |
|    |   |»dvorišče«.          |        |
+--------+-----+------------------------------+----------------+
|8    |   |k.o. 1310 – Nova vas, parc.  |  300.000,00 |
|    |   |št. 2071, površina 5.241,00  |        |
|    |   |m2 , lastniški delež: do   |        |
|    |   |1/1, ni v uporabi, ni     |        |
|    |   |obremenjeno s stavbno     |        |
|    |   |pravico, raba »poslovna    |        |
|    |   |stavba«.           |        |
+--------+-----+------------------------------+----------------+
|9    |   |k.o. 1310 – Nova vas, parc.  |  800.000,00 |
|    |   |št. 2072, površina 1.966,00  |        |
|    |   |m2 , lastniški delež: do   |        |
|    |   |1/1, ni v uporabi, ni     |        |
|    |   |obremenjeno s stavbno     |        |
|    |   |pravico, raba »poslovna    |        |
|    |   |stavba«.           |        |
+--------+-----+------------------------------+----------------+
|10   |   |k.o. 1625 – Ribnica, parc.  |  300.000,00 |
|    |   |št. 12/1, površina 1.858,00  |        |
|    |   |m2 , lastniški delež: do   |        |
|    |   |1/1, ni v uporabi, ni     |        |
|    |   |obremenjeno s stavbno     |        |
|    |   |pravico, raba »dvorišče«.   |        |
+--------+-----+------------------------------+----------------+
|11   |   |k.o. 1625 – Ribnica, parc.  |  300.000,00 |
|    |   |št. 9/2, površina 1.528,00  |        |
|    |   |m2 , lastniški delež: do   |        |
|    |   |1/1, ni v uporabi, ni     |        |
|    |   |obremenjeno s stavbno     |        |
|    |   |pravico, raba »poslovna    |        |
|    |   |stavba«.           |        |
+--------+-----+------------------------------+----------------+
|12   |   |k.o. 1754 – Šentvid nad    |  450.000,00 |
|    |   |Ljubljano, parc. št. 480/1,  |        |
|    |   |površina 2.848,00 m2 ,    |        |
|    |   |lastniški delež: do 1/1, ni  |        |
|    |   |v uporabi, ni obremenjeno s  |        |
|    |   |stavbno pravico, raba     |        |
|    |   |»dvorišče«.          |        |
+--------+-----+------------------------------+----------------+
|13   |   |k.o. 1783 – Grosuplje -    |  300.000,00 |
|    |   |naselje, parc. št. 1255/5,  |        |
|    |   |površina 4.388,00 m2 ,    |        |
|    |   |lastniški delež: do 1/1, ni  |        |
|    |   |v uporabi, ni obremenjeno s  |        |
|    |   |stavbno pravico, raba     |        |
|    |   |»dvorišče«.          |        |
+--------+-----+------------------------------+----------------+
|14   |   |k.o. 1783 – Grosuplje -    |  300.000,00 |
|    |   |naselje, parc. št. 1255/6,  |        |
|    |   |površina 2.454,00 m2 ,    |        |
|    |   |lastniški delež: do 1/1, ni  |        |
|    |   |v uporabi, ni obremenjeno s  |        |
|    |   |stavbno pravico, raba     |        |
|    |   |»poslovna stavba«.      |        |
+--------+-----+------------------------------+----------------+
|15   |   |k.o. 2001 – Stara Vrhnika,  |  320.000,00 |
|    |   |parc. št. 2103/1, površina  |        |
|    |   |2.183,00 m2 , lastniški    |        |
|    |   |delež: do 1/1, ni v      |        |
|    |   |uporabi, ni obremenjeno s   |        |
|    |   |stavbno pravico, raba     |        |
|    |   |»njiva«.           |        |
+--------+-----+------------------------------+----------------+
|16   |   |k.o. 2035 – Škofja Loka,   |  357.319,89 |
|    |   |parc. št. 323/1, površina   |        |
|    |   |35.703,00 m2, lastniški    |        |
|    |   |delež: do 1/1, v uporabi,   |        |
|    |   |ni obremenjeno s stavbno   |        |
|    |   |pravico, raba »neplodno«.   |        |
+--------+-----+------------------------------+----------------+
|17   |   |k.o. 2101 – Rupa, parc. št.  |  861.821,58 |
|    |   |212/3, površina 9.210,00   |        |
|    |   |m2 , lastniški delež: do   |        |
|    |   |1/1, ni v uporabi, ni     |        |
|    |   |obremenjeno s stavbno     |        |
|    |   |pravico, raba »dvorišče«.   |        |
+--------+-----+------------------------------+----------------+
|18   |   |k.o. 2392 – Ajdovščina,    |  350.000,00 |
|    |   |parc. št. 1252/23, površina  |        |
|    |   |6.686,00 m2 , lastniški    |        |
|    |   |delež: do 1/1, ni v      |        |
|    |   |uporabi, ni obremenjeno s   |        |
|    |   |stavbno pravico, raba     |        |
|    |   |»dvorišče«.          |        |
+--------+-----+------------------------------+----------------+
|19   |   |k.o. 2524 – Trnovo, parc.   |  651.765,84 |
|    |   |št. 825/114, površina     |        |
|    |   |6.736,00 m2 , lastniški    |        |
|    |   |delež: do 1/1, ni v      |        |
|    |   |uporabi, ni obremenjeno s   |        |
|    |   |stavbno pravico, raba     |        |
|    |   |»dvorišče«.          |        |
+--------+-----+------------------------------+----------------+
|20   |   |k.o. 2524 – Trnovo, parc.   |  887.469,76 |
|    |   |št. 825/5, površina      |        |
|    |   |9.172,00 m2 , lastniški    |        |
|    |   |delež: do 1/1, ni v      |        |
|    |   |uporabi, ni obremenjeno s   |        |
|    |   |stavbno pravico, raba     |        |
|    |   |»dvorišče«.          |        |
+--------+-----+------------------------------+----------------+
|21   |   |k.o. 2577 – Hrušica, parc.  |  334.119,93 |
|    |   |št. 3737, površina      |        |
|    |   |17.793,00 m2, lastniški    |        |
|    |   |delež: do 1/1, ni v      |        |
|    |   |uporabi, ni obremenjeno s   |        |
|    |   |stavbno pravico, raba     |        |
|    |   |»funkcionalni objekt«.    |        |
+--------+-----+------------------------------+----------------+
|22   |   |k.o. 2577 – Hrušica, parc.  |  386.830,25 |
|    |   |št. 3747/4, površina     |        |
|    |   |20.600,00 m2, lastniški    |        |
|    |   |delež: do 1/1, ni v      |        |
|    |   |uporabi, ni obremenjeno s   |        |
|    |   |stavbno pravico, raba     |        |
|    |   |»funkcionalni objekt«.    |        |
+--------+-----+------------------------------+----------------+
|23   |   |k.o. 2577 – Hrušica, parc.  |  313.050,83 |
|    |   |št. 3747/3, površina     |        |
|    |   |16.671,00 m2, lastniški    |        |
|    |   |delež: do 1/1, ni v      |        |
|    |   |uporabi, ni obremenjeno s   |        |
|    |   |stavbno pravico, raba     |        |
|    |   |»funkcionalni objekt«.    |        |
+--------+-----+------------------------------+----------------+
|24   |   |k.o. 2577 – Hrušica, parc.  |  321.125,44 |
|    |   |št. 3742/2, površina     |        |
|    |   |17.101,00 m2, lastniški    |        |
|    |   |delež: do 1/1, ni v      |        |
|    |   |uporabi, ni obremenjeno s   |        |
|    |   |stavbno pravico, raba     |        |
|    |   |»funkcionalni objekt«.    |        |
+--------+-----+------------------------------+----------------+
|25   |   |k.o. 2577 – Hrušica, parc.  |  305.070,11 |
|    |   |št. 3738/2, površina     |        |
|    |   |16.246,00 m2, lastniški    |        |
|    |   |delež: do 1/1, ni v      |        |
|    |   |uporabi, ni obremenjeno s   |        |
|    |   |stavbno pravico, raba     |        |
|    |   |»funkcionalni objekt«.    |        |
+--------+-----+------------------------------+----------------+
|26   |   |k.o. 2577 – Hrušica, parc.  |  612.168,25 |
|    |   |št. 3746/2, površina     |        |
|    |   |32.600,00 m2, lastniški    |        |
|    |   |delež: do 1/1, ni v      |        |
|    |   |uporabi, ni obremenjeno s   |        |
|    |   |stavbno pravico, raba     |        |
|    |   |»funkcionalni objekt«.    |        |
+--------+-----+------------------------------+----------------+
|27   |   |k.o. 2577 – Hrušica, parc.  |  458.187,28 |
|    |   |št. 3744/2, površina     |        |
|    |   |24.400,00 m2, lastniški    |        |
|    |   |delež: do 1/1, ni v      |        |
|    |   |uporabi, ni obremenjeno s   |        |
|    |   |stavbno pravico, raba     |        |
|    |   |»funkcionalni objekt«.    |        |
+--------+-----+------------------------------+----------------+
|Ministrstvo za|               |        |
|visoko    |               |        |
|šolstvo,   |               |        |
|znanost in  |               |        |
|tehnologijo  |               |        |
+--------+-----+------------------------------+----------------+
|28   |   |k.o. 2677 – Prule, parc.   |  300.000,00 |
|    |   |št. 43/5, površina 547,00   |        |
|    |   |m2, lastniški delež: do    |        |
|    |   |3/4, v uporabi, ni      |        |
|    |   |obremenjeno s stavbno     |        |
|    |   |pravico, raba »dvorišče«,   |        |
|    |   |»stavba«.           |        |
+--------+-----+------------------------------+----------------+
|                       |        |
|S K U P A J:                 | 15.479.929,16 |
+---------------------------------------------+----------------+
3. člen
Ta odlok začne veljati 1. januarja 2011.
Št. 001-03/09-13/9
Ljubljana, dne 25. novembra 2009
EPA 614-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost