Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

4115. Odlok o olajšavah pri plačilu komunalnega prispevka na območju Občine Kozje, stran 12600.

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), 16. člena Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kozje in 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00, 65/05) je Občinski svet Občine Kozje na 26. redni seji dne 12. 11. 2009 sprejel
O D L O K
o olajšavah pri plačilu komunalnega prispevka na območju Občine Kozje
1. člen
S tem odlokom se določajo primeri, ko se na območju Občine Kozje upoštevajo olajšave pri plačilu komunalnega prispevka in način uveljavljanja olajšav pri odmeri komunalnega prispevka.
2. člen
(zavezanci za plačilo)
(1) Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka lahko pri oddaji vloge uveljavljajo olajšave v primeru, da izkažejo status mlade družine, gradnji kmetijskega objekta ali v primeru priloženih dokazil o lastnih vlaganjih v infrastrukturo na območju Občine Kozje.
(2) Višina komunalnega prispevka se določi na podlagi sprejetega Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kozje (v nadaljevanju: odlok o komunalnem prispevku). Izpolnjevanje pogojev za priznanje olajšav preveri občina pred izdajo odločbe o komunalnem prispevku.
3. člen
(mlade družine)
Olajšava za mlado družino po tem odloku je znesek, ki pripada mladi družini kot spodbuda za prvo reševanje stanovanjskega problema pri gradnji stanovanjske hiše na teritoriju občine.
Mlada družina je življenjska skupnost obeh ali enega izmed staršev z enim ali več otroki oziroma posvojenci, pri čemer vsaj en otrok še ni šoloobvezen v času vložitve vloge za izračun komunalnega prispevka na naslov pristojnega občinskega urada.
Kot mlade družine se upoštevajo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka, ki uveljavlja olajšave ter njegov zakonec oziroma oseba, s katero prosilec živi v zunajzakonski skupnosti v skladu s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, njuni otroci oziroma posvojenci.
Mladi družini se višina komunalnega prispevka zmanjša tako, da se od izračunanega zneska po odloku o komunalnem prispevku odšteje znesek v višini 50%.
4. člen
(kmetijski objekt)
Do zmanjšanja odmere komunalnega prispevka je upravičen tudi investitor v primeru gradnje hleva, skednja ali drugih kmetijskih objektov, namenjenih za potrebe delovanja kmetije, s tem da se izkaže, da je investitor nosilec oziroma član kmetijskega gospodarstva in da mu kmetija služi kot osnovna ali dopolnilna dejavnost.
Investitorju zgoraj navedenih objektov se višina komunalnega prispevka zmanjša tako, da se od izračunanega zneska po odloku o komunalnem prispevku odšteje znesek v višini 30%.
5. člen
(nadomestitev olajšav)
Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme. Občina je dolžna višino oproščenih sredstev nadomestiti iz nenamenskih sredstev občinskega proračuna.
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2009-26/12
Kozje, dne 12. novembra 2009
Župan
Občine Kozje
Andrej Dušan Kocman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti