Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

4103. Sklep o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje v Vrtcu Mavrica Vojnik, znižanju plačil staršev in počitniški rezervaciji, stran 12581.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2 in 25/08) in 20. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06, 67/06) je Občinski svet Občine Vojnik na 27. seji dne 10. 11. 2009 sprejel
S K L E P
o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje v Vrtcu Mavrica Vojnik, znižanju plačil staršev in počitniški rezervaciji
1. člen
+----------------------------------------------+---------------+
|1. Prvo starostno obdobje           |        |
|od 1–3 let starosti              |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|A) Celodnevni program do 9 ur         |   432,70 EUR|
|(vključena prehrana – zajtrk, malica, kosilo) |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|B) Poldnevni program 4–6 ur          |   373,90 EUR|
|(vključena prehrana – zajtrk, malica, kosilo) |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|2. Drugo starostno obdobje          |        |
|od 3–6 let starosti              |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|A) Celodnevni program do 9 ur         |   390,25 EUR|
|od 3–4 let – homogena mlajši, kombinirana   |        |
|(vključena prehrana – zajtrk, malica, kosilo) |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|B) Poldnevni program 4–6 ur          |   335,60 EUR|
|od 3–4 let – homogena mlajši, kombinirana   |        |
|(vključena prehrana – zajtrk, malica, kosilo) |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|C) Celodnevni program do 9 ur         |   330,50 EUR|
|od 4–6 let – homogena starejši        |        |
|(vključena prehrana – zajtrk, malica, kosilo) |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|D) Poldnevni program 4–6 ur          |   286,00 EUR|
|od 4–6 let – homogena starejši        |        |
|(vključena prehrana – zajtrk, malica, kosilo) |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|E) Celodnevni program do 9 ur         |   330,50 EUR|
|od 3–6 let – heterogena starejši       |        |
|(vključena prehrana – zajtrk, malica, kosilo) |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|F) Poldnevni program 4–6 ur          |   286,00 EUR|
|od 3–6 let – heterogena starejši       |        |
|(vključena prehrana – zajtrk, malica, kosilo) |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|3. Cena prehrane               |   35,00 EUR|
|cena prehrane v celodnevnem in        |        |
|poldnevnem programu              |        |
+----------------------------------------------+---------------+
2. člen
Cene programov iz 1. člena sklepa so podlaga za izstavitev računov staršem, za katere Občina Vojnik po veljavnih predpisih ni dolžna kriti del cene programa in lokalni skupnosti, ki je zavezanka za doplačilo razlike.
Staršem otrok, za katere je Občina Vojnik po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroke vpisane v Vrtec Mavrica Vojnik ali enote drugih vrtcev, ki se nahajajo na območju občine Vojnik, se plačilo zniža za 6,06% od cen, ki veljajo za programe predšolske vzgoje v Vrtcu Mavrica Vojnik.
3. člen
Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic (julij, avgust) rezervirati mesto v vrtcu, plačajo v mesecu, ko je otrok odsoten, 40% višine njihovega plačilnega razreda kot rezervacijo. To določilo se upošteva za vse starše otrok, za katere je Občina Vojnik po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa.
Starši, ki otroka izpišejo iz Vrtca Mavrica Vojnik ter ga nato ponovno vpišejo, plačajo za to obdobje, vendar največ za obdobje dveh mesecev, stroške izpisa iz vrtca v višini njihovega plačilnega razreda, znižane za stroške neporabljenih živil.
4. člen
V primeru odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni neprekinjeno najmanj 30 koledarskih dni se, ob predložitvi ustreznega zdravniškega potrdila obračuna 10% od prispevka staršev, določenim z odločbo o višini plačila za program vrtca. To določilo se upošteva za vse starše otrok, za katere je Občina Vojnik po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa.
5. člen
Kadar sta v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok iz družine, veljajo drugi odstavek 2. člena, prvi odstavek 3. člena in 4. člen tega sklepa samo za najstarejšega otroka, vključenega v vrtec.
6. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa prenehata veljati sklepa o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje v Vrtcu Mavrica Vojnik (Uradni list RS, št. 138/06 in 121/07).
7. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-0024-2009/2(7)
Vojnik, dne 10. novembra 2009
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti