Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

4080. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Majšperk za leto 2008, stran 12554.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet Občine Majšperk na 26. redni seji dne 12. 11. 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Majšperk za leto 2008
1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine Majšperk za leto 2008.
2. člen
Prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 2008 so naslednji:
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |                    |    v EUR|
+--------+----------------------------------------+------------+
|A)   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|I.   |Skupaj prihodki             |  4.014.871|
+--------+----------------------------------------+------------+
|II.   |Skupaj odhodki             |  4.010.281|
+--------+----------------------------------------+------------+
|III.  |Proračunski presežek          |    4.590|
+--------+----------------------------------------+------------+
|B)   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|IV.   |Prejeta vračila posojil in prodaja   |    4.451|
|    |kapitalskega deleža           |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|V.   |Dana posojila in povečanja kapitalskih |      0|
|    |deležev                 |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|VI.   |Prejeta minus dana posojila in spremembe|    4.451|
|    |kapitalskih deležev           |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|C)   |RAČUN FINANCIRANJA           |      0|
+--------+----------------------------------------+------------+
|VII.  |Zadolževanje              |      0|
+--------+----------------------------------------+------------+
|VIII.  |Odplačila dolga             |   105.497|
+--------+----------------------------------------+------------+
|IX.   |Povečanje (zmanjšanje) sredstev na   |   –96.456|
|    |računih                 |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|X.   |Neto zadolževanje            |  –105.497|
+--------+----------------------------------------+------------+
|XI.   |Neto financiranje            |   –4.590|
+--------+----------------------------------------+------------+
|X.   |Stanje sredstev na računih na dan 31.  |   596.590|
|    |12. 2008                |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
3. člen
Sredstva, ki so ostala na računu v višini 596.590 EUR, se po zaključnem računu za leto 2008 razporedi za prenos v naslednje leto.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-39/2009-3
Majšperk, dne 12. novembra 2009
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti