Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

4077. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Laško, p.o., stran 12553.

Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07) ter 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Laško (Uradni list RS, št. 42/08) je Občinski svet Občine Laško na 20. seji dne 4. 11. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Laško, p.o.
1. člen
V Odloku o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Laško, p.o., (Uradni list RS, št. 60/95) se spremeni 4. člen tako, da se glasi:
»Podjetje opravlja naslednje dejavnosti:
36.000   Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
37.000   Ravnanje z odplakami
38.110   Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.120   Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
38.210   Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.220   Ravnanje z nevarnimi odpadki
38.310   Demontaža odpadnih naprav
38.320   Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in
      odpadkov
39.000   Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
41.100   Organizacija izvedbe stavbnih projektov
41.200   Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
42.110   Gradnja cest
42.130   Gradnja mostov in predorov
42.210   Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za
      tekočine in pline
42.220   Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za
      elektriko in telekomunikacije
42.910   Gradnja vodnih objektov
42.990   Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.110   Rušenje objektov
43.120   Zemeljska pripravljalna dela
43.130   Testno vrtanje in sondiranje
43.210   Inštaliranje električnih napeljav in naprav
43.220   Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih
      napeljav in naprav
43.290   Drugo inštaliranje pri gradnjah
43.330   Oblaganje tal in sten
43.342   Pleskarska dela
43.390   Druga zaključna gradbena dela
43.990   Druga specializirana gradbena dela
49.410   Cestni tovorni promet
52.210   Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem
      prometu
68.100   Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
      nepremičnin
68.310   Posredništvo v prometu z nepremičninami
68.320   Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po
      pogodbi
71.112   Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo
      projektiranje
71.129   Druge inženirske dejavnosti in tehnično
      svetovanje
73.120   Posredovanje oglaševalskega prostora
81.100   Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
81.210   Splošno čiščenje stavb
81.220   Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in
      opreme
81.290   Čiščenje cest in drugo čiščenje
81.300   Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in
      okolice
96.030   Pogrebna dejavnost
Ustanovitelj lahko s sklepom izvzame posamezno dejavnost gospodarskih javnih služb iz javnega podjetja in zagotovi drugo obliko izvajanja javne službe.«
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Laško, dne 4. novembra 2009
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti