Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

4072. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica, stran 12550.

Na podlagi prvega odstavka 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09) ter 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 36/07) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 23. seji dne 29. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica
1. člen
Vsebina 16. člena Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica (v nadaljnjem besedilu: Odlok) (Uradni list RS, št. 63/08) se spremeni tako, da se glasi:
»Vrtec upravlja svet vrtca, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev vrtca in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev vrtca,
– 3 predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev vrtca se voli:
– 3 predstavnike vzgojiteljic
– 1 predstavnik pomočnic vzgojiteljic
– 1 predstavnik izmed upravno administrativnih in tehničnih delavcev.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci vrtca neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa odlok in ob smiselni uporabi Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju /ZSDU-UPB1/ (Uradni list RS, št. 42/07, 23/09 – Odl. US: U-I-268/06-35).«
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2008-3
Ivančna Gorica, dne 29. septembra 2009
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti