Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

4061. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Fakultete za medije, stran 12529.

Na podlagi prvega odstavka 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06, ZViS – UPB3, 59/07 – ZŠtip in 15/08 – odločba US in 64/08) je senat Fakultete za medije na 9. seji dne 6. 11. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o vsebini in obliki diplom Fakultete za medije
1. člen
Ta pravilnik določa obliko in vsebino diplom, ki jih izdaja Fakulteta za medije in so javna listina. Diplomo dobi študent/ka, ki opravi vse obveznosti po študijskem programu za pridobitev javno veljavne izobrazbe.
2. člen
Fakulteta za medije izdaja naslednje vrste diplom o pridobljeni javno veljavni izobrazbi: diplomo o pridobljeni visokošolski strokovni izobrazbi bolonjske I. stopnje, diplomo o pridobljeni magistrski izobrazbi bolonjske II. stopnje.
3. člen
Diploma se izdaja na posebnem, s slepim tiskom zaščitenem papirju. Na papirju dimenzij 21 mm x 29,7 mm je v sredini zgornjega dela na beli podlagi natisnjen znak Fakultete za medije. Diplome o pridobljeni visokošolski strokovni izobrazbi bolonjske I. stopnje, diplomo o magisteriju II. bolonjske stopnje, vsebujejo: ime in priimek kandidata/ke, datum rojstva, kraj rojstva, datum zaključka študija, ime študijskega programa, strokovni naslov, znanstveni naslov, ki ga študent/ka pridobi z zaključenim študijem, zaporedno številko diplome, datum in kraj izdaje, pečat Fakultete za medije in podpis dekana/dekanice.
4. člen
Sestavni del diplome je tudi »Priloga k diplomi«, ki vsebuje vse zakonsko zahtevane informacije. Priloga vsebuje datum izdaje, pečat Fakultete za medije ter podpis dekana/dekanice Fakultete za medije. Vzorca diplome o pridobljeni dodiplomski in podiplomski izobrazbi sta objavljena v prilogi tega sklepa in sta njegov sestavni del.
5. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati na dan objave.
Ljubljana, dne 6. novembra 2009
doc. dr. Mateja Rek l.r.
Dekanica

AAA Zlata odličnost