Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

4059. Dopolnitve Splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Sežana, Občine Radovljica, Občine Odranci, Občine Turnišče, Občine Tržič, Občine Rogatec, Občine Beltinci, Občine Vodice, Občine Komenda, Občine Slovenska Bistrica, Občine Slovenske Konjice in Občine Cerklje na Gorenjskem, stran 12528.

Na podlagi tretjega odstavka 70. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) in 5. člena Akta o določitvi metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05 – popr.) družba Petrol plin d.o.o., Dunajska 50, 1000 Ljubljana, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, po pridobitvi soglasja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, št. 007-19/2007-U10 z dne 6. 7. 2009 in soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 25-9/2009-15/ZP-33 z dne 25. 9. 2009, izdaja
D O P O L N I T V E S P L O Š N I H P O G O J E V
za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Sežana, Občine Radovljica, Občine Odranci, Občine Turnišče, Občine Tržič, Občine Rogatec, Občine Beltinci, Občine Vodice, Občine Komenda, Občine Slovenska Bistrica, Občine Slovenske Konjice in Občine Cerklje na Gorenjskem
1. člen
Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Sežana, Občine Radovljica, Občine Odranci, Občine Turnišče, Občine Tržič, Občine Rogatec, Občine Beltinci, Občine Vodice, Občine Komenda, Občine Slovenska Bistrica, Občine Slovenske Konjice in Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni list RS, št. 57/09) se dopolnijo tako, da se v naslovu akta in v 1. členu za besedilom »Občina Slovenske Konjice« doda vejica in besedilo »Občina Gornja Radgona«.
2. člen
Ta dopolnitev splošnih pogojev začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. SODO PP/FD-45/2009
Ljubljana, dne 4. novembra 2009
EVA 2009-2111-0274
PETROL PLIN d.o.o.
Direktor
mag. Franc Dover l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti