Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

4056. Poročilo o izidu glasovanja in o izidu referenduma o ustanovitvi občin oziroma spremembi njihovih območij, ki je bil 8. novembra 2009, stran 12517.

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja in o izidu referenduma o ustanovitvi občin oziroma spremembi njihovih območij, ki je bil 8. novembra 2009
Državna volilna komisija je na 17. seji 17. 11. 2009 na podlagi zapisnikov volilnih komisij referendumskih območij na referendumu o ustanovitvi občin oziroma o spremembi njihovih območij, ki je bil 8. novembra 2009 izveden po Odloku Državnega zbora Republike Slovenije o razpisu referenduma in določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin oziroma za spremembo njihovih območij (Uradni list RS, št. 76/09), ugotovila naslednji izid glasovanja in izid referenduma:
I/1. Referendumsko območje: del Mestne občine Koper, ki naj bi se izločil iz Mestne občine Koper v novo občino Ankaran in obsega območje naselja: ANKARAN.
Vprašanje, o katerem se je odločalo na referendumu, se je glasilo:
»Ali ste za to, da se naše referendumsko območje izloči iz Mestne občine Koper v novo občino z imenom Ankaran in sedežem v Ankaranu?«
Na referendumskem območju je imelo pravico glasovati 2.681 volivcev, od tega 2.649 volivcev ki so bili vpisani v volilni imenik ter 32 volivcev, ki so glasovali s potrdilom upravne enote.
Glasovalo je skupaj 1.724 volivcev, od tega 1.692 volivcev, ki so bili vpisani v volilni imenik ter 32 volivcev, ki so glasovali s potrdilom upravne enote.
Oddanih je bilo 1.724 glasovnic.
Ker so bile oddane prazne, ali ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo 20 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih glasovnic je bilo 1.704.
Z besedo »ZA« je odgovorilo 956 volivcev
oziroma
z besedo »PROTI« 748 volivcev.
Državna volilna komisija je na podlagi 14.b in 15. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ZLS-UPB2, 76/08 ter 79/09), ter šeste alineje 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – ZRLI-UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se referendumsko območje izloči iz Mestne občine Koper v novo občino z imenom Ankaran in sedežem v Ankaranu.
I/2. Referendumsko območje: del občine Trebnje, ki naj bi se izločil iz občine Trebnje v novo občino Mirna in obsega naslednja območja naselij: BREZOVICA PRI MIRNI, CIRNIK, DEBENEC, GLINEK, GOMILA, GORENJA VAS PRI MIRNI, MIGOLICA, MIGOLSKA GORA, MIRNA, PRAPROTNICA, RAVNE, SAJENICE, SELO PRI MIRNI, SELSKA GORA, STAN, STARA GORA, ŠEVNICA, ŠKRJANČE, TRBINC, VOLČJE NJIVE, ZABRDJE, ZAGORICA.
Vprašanje, o katerem se je odločalo na referendumu, se je glasilo:
»Ali ste za to, da se naše referendumsko območje izloči iz občine Trebnje v novo občino z imenom Mirna in sedežem na Mirni?«
Na referendumskem območju je imelo pravico glasovati 2.156 volivcev, ki so bili vpisani v volilni imenik. S potrdilom upravne enote ni glasoval nihče.
Glasovalo je skupaj 1.480 volivcev.
Oddanih je bilo 1.480 glasovnic.
Ker so bile oddane prazne, ali ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo 8 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih glasovnic je bilo 1.472.
Z besedo »ZA« je odgovorilo 1.306 volivcev
oziroma
z besedo »PROTI« 166 volivcev.
Državna volilna komisija je na podlagi 14.b in 15. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ZLS-UPB2, 76/08 ter 79/09) ter šeste alineje 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – ZRLI-UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se referendumsko območje izloči iz občine Trebnje v novo občino z imenom Mirna in sedežem na Mirni.
II/1. Referendumsko območje: del Mestne občine Koper, na katerem naj bi se ustanovila nova Mestna občina Koper in obsega naslednja območja naselij: ANKARAN, BERTOKI, BONINI, BOŠAMARIN, ČENTUR, ČEŽARJI, KAMPEL, KOPER, MANŽAN, POBEGI, PRADE, SVETI ANTON, ŠALARA, ŠKOCJAN, TRIBAN, VANGANEL.
Vprašanje, o katerem se je odločalo na referendumu, se je glasilo:
»Ali ste za to, da se naša občina razdeli in da se na našem referendumskem območju ustanovi nova mestna občina z imenom Mestna občina Koper in sedežem v Kopru?«
Na referendumskem območju je imelo pravico glasovati 30.500 volivcev, ki so bili vpisani v volilni imenik. S potrdilom upravne enote ni glasoval nihče.
Glasovalo je skupaj 8.090 volivcev.
Oddanih je bilo 8.090 glasovnic.
Ker so bile oddane prazne, ali ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo 621 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih glasovnic je bilo 7.469.
Z besedo »ZA« je odgovorilo 862 volivcev
oziroma
z besedo »PROTI« 6.607 volivcev.
Državna volilna komisija je na podlagi 14.b in 15. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ZLS-UPB2, 76/08 ter 79/09) ter šeste alineje 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – ZRLI-UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, proti temu, da se sedanja Mestna občina Koper razdeli in da se na referendumskem območju ustanovi nova mestna občina z imenom Mestna občina Koper in sedežem v Kopru.
II/2. Referendumsko območje: del Mestne občine Koper, na katerem naj bi se ustanovila nova občina Dekani in obsega naslednja območja naselij: ABITANTI, BELVEDUR, BEZOVICA, BREZOVICA PRI GRADINU, BREŽEC PRI PODGORJU, BUTARI, CEPKI, DOL PRI HRASTOVLJAH, ČRNI KAL, ČRNOTIČE, DEKANI, DVORI, GABROVICA PRI ČRNEM KALU, GALANTIČI, GRAČIŠČE, GRADIN, HRASTOVLJE, KARLI, KASTELEC, KOROMAČI – BOŠKINI, KORTINE, KRNICA, KUBED, LOKA, LUKINI, MARŠIČI, MOČUNIGI, MOVRAŽ, OLIKA, OSP, PERAJI, PODPEČ, PISARI, PODGORJE, POLETIČI, POPETRE, PRAPROČE, PREDLOKA, PREGARA, RAKITOVEC, RIŽANA, ROŽAR, SIRČI, SMOKVICA, SOCERB, SOČERGA, SOKOLIČI, STEPANI, ŠEKI, TOPOLOVEC, TREBEŠE, TULJAKI, ZABAVLJE, ZANIGRAD, ZAZID.
Vprašanje, o katerem se je odločalo na referendumu, se je glasilo:
»Ali ste za to, da se naša občina razdeli in da se na našem referendumskem območju ustanovi nova občina z imenom Dekani in sedežem v Dekanih?«
Na referendumskem območju je imelo pravico glasovati 4.230 volivcev, ki so bili vpisani v volilni imenik. S potrdilom upravne enote ni glasoval nihče.
Glasovalo je skupaj 2.026 volivcev.
Oddanih je bilo 2.026 glasovnic.
Ker so bile oddane prazne, ali ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo 8 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih glasovnic je bilo 2.018.
Z besedo »ZA« je odgovorilo 134 volivcev
oziroma
z besedo »PROTI« 1.884 volivcev.
Državna volilna komisija je na podlagi 14.b in 15. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ZLS-UPB2, 76/08 ter 79/09) ter šeste alineje 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – ZRLI-UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, proti temu, da se sedanja Mestna občina Koper razdeli in da se na referendumskem območju ustanovi nova občina z imenom Dekani in sedežem v Dekanih.
II/3. Referendumsko območje: del Mestne občine Koper, na katerem naj bi se ustanovila nova občina Škofije - Hrvatini in obsega naslednja območja naselij: BARIZONI, CEREJ, HRVATINI, JELARJI, KOLOMBAN, PLAVJE, PREMANČAN, SPODNJE ŠKOFIJE, TINJAN, ZGORNJE ŠKOFIJE.
Vprašanje, o katerem se je odločalo na referendumu, se je glasilo:
»Ali ste za to, da se naša občina razdeli in da se na našem referendumskem območju ustanovi nova občina z imenom občina Škofije - Hrvatini in sedežem v Spodnjih Škofijah?«
Na referendumskem območju je imelo pravico glasovati 4.424 volivcev, od tega 4.423 volivcev ki so bili vpisani v volilni imenik ter 1 volivec, ki je glasoval s potrdilom upravne enote.
Glasovalo je skupaj 1.455 volivcev, od tega 1.454 volivcev, ki so bili vpisani v volilni imenik ter 1 volivec, ki je glasoval s potrdilom upravne enote.
Oddanih je bilo 1.455 glasovnic.
Ker so bile oddane prazne, ali ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo 22 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih glasovnic je bilo 1.433.
Z besedo »ZA« je odgovorilo 119 volivcev
oziroma
z besedo »PROTI« 1.314 volivcev.
Državna volilna komisija je na podlagi 14.b in 15. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ZLS-UPB2, 76/08 ter 79/09) ter šeste alineje 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – ZRLI-UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, proti temu, da se sedanja Mestna občina Koper razdeli in da se na referendumskem območju ustanovi nova občina z imenom občina Škofije - Hrvatini in sedežem v Spodnjih Škofijah.
II/4. Referendumsko območje: del Mestne občine Koper, na katerem naj bi se ustanovila nova občina Marezige - Šmarje in obsega naslednja območja naselij: BABIČI, BOČAJI, BORŠT, BRIČ, DILICI, FIJEROGA, GAŽON, GLEM, GRINJAN, GRINTOVEC, KOŠTABONA, KOZLOVIČI, KRKAVČE, LABOR, LOPAR, MAREZIGE, MONTINJAN, POMJAN, PUČE, SRGAŠI, ŠMARJE, TRSEK, TRUŠKE, ŽUPANČIČI.
Vprašanje, o katerem se je odločalo na referendumu, se je glasilo:
»Ali ste za to, da se naša občina razdeli in da se na našem referendumskem območju ustanovi nova občina z imenom Marezige - Šmarje in sedežem v Marezigah?«
Na referendumskem območju je imelo pravico glasovati 3.325 volivcev, ki so bili vpisani v volilni imenik. S potrdilom upravne enote ni glasoval nihče.
Glasovalo je skupaj 1.273 volivcev.
Oddanih je bilo 1.273 glasovnic.
Ker so bile oddane prazne, ali ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo 6 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih glasovnic je bilo 1.267.
Z besedo »ZA« je odgovorilo 73 volivcev
oziroma
z besedo »PROTI« 1.194 volivcev.
Državna volilna komisija je na podlagi 14.b in 15. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ZLS-UPB2, 76/08 ter 79/09) ter šeste alineje 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – ZRLI-UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, proti temu, da se sedanja Mestna občina Koper razdeli in da se na referendumskem območju ustanovi nova občina z imenom Marezige - Šmarje in sedežem v Marezigah.
Št. 10-6/00-11/09
Ljubljana, dne 17. novembra 2009
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik
Člani:
Marjan Jarkovič l.r.
Miroslav Pretnar l.r.
dr. Franc Grad l.r.
dr. Jurij Toplak l.r.
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti