Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2009 z dne 13. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2009 z dne 13. 11. 2009

Kazalo

4015. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje, stran 12199.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) v zvezi z 10. členom Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05 – popr.) in tretjim odstavkom 10. člena Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05 – popr.) ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 22-4/2009-8/ZP-13, z dne 26. 10. 2009, družba Energetika Celje javno podjetje d.o.o., kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje, izdaja
A K T
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje
1. člen
(1) S tem aktom se določa osnovna cena za distribucijo in omrežnina za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina, ki je sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Mestne občine Celje, na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba Energetika Celje javno podjetje d.o.o.
2. člen
Osnovna cena za distribucijo znaša: 0,1044 EUR/m3.
3. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
Tabela 1
+------+-----------+-------------------------------------+----------+
|   | Odjemna |      Fiksni del        |Variabilni|
|   | skupina |                   |  del  |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DKi)| Zakupljena| Pavšal  | Cena |   Cena    |  Cena  |
|   |zmogljivost|(EUR/mesec)| moči | zmogljivosti  | porabe |
|   | (Sm3/leto)|      |(EUR/kW)|  ((EUR/   | (EUR/Sm3)|
|   |      |      |    |(Sm3/dan))/leto)|     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK1)|0-200   |  0,0000 |    |        |  0,3579|
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK2)|201-500  |  1,1067 |    |        |  0,0933|
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK3)|501-1.500 |  3,1114 |    |        |  0,0933|
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK4)|1.501-2.500|  6,0185 |    |        |  0,0933|
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK5)|2.501-4.500|  9,8237 |    |        |  0,0933|
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK6)|4.501-   |  26,3217 |  0,00|        |  0,0754|
|   |10.000   |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK7)|10.001-  |  67,8243 |  0,00|        |  0,0754|
|   |30.000   |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK8)|30.001-  | 202,2736 |  0,00|        |  0,0754|
|   |70.000   |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK9)|70.001-  | 361,8281 |  0,00|    0,0000  |  0,0646|
|   |100.000  |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C   |100.001-  |      |    |    0,4191  |  0,0639|
|(DK10)|200.000  |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C   |200.001-  |      |    |    0,3810  |  0,0639|
|(DK11)|600.000  |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C   |600.001-  |      |    |    0,3332  |  0,0461|
|(DK12)|1.000.000 |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C   |1.000.001- |      |    |    0,3049  |  0,0374|
|(DK13)|5.000.000 |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C   |5.000.000- |      |    |    0,3049  |  0,0374|
|(DK14)|15.000.000 |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C   |Nad    |      |    |    0,3049  |  0,0374|
|(DK15)|15.000.000 |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
4. člen
Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja (V(U)), znaša 1,4400 EUR/mesec.
5. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (C(DKi`)) se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 10/08, 31/08 – popr.).
7. člen
Ta akt začne veljati 16. novembra 2009.
Št. OM 03 2009
Celje, dne 17. septembra 2009
EVA 2009-2111-0280
Energetika Celje
javno podjetje, d.o.o.
Direktor
mag. Aleksander Mirt l.r.

AAA Zlata odličnost