Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2009 z dne 13. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2009 z dne 13. 11. 2009

Kazalo

3978. Odredba o spremembah in dopolnitvah Seznama registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji, stran 12124.

Na podlagi 28. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 35/07 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Seznama registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji
1. člen
V Seznamu registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 30/09) se naslov spremeni tako, da se glasi »Odredba o seznamu registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji«.
2. člen
Pred oznako I se doda 1. člen, ki se glasi:
»1. člen
Ta odredba določa seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: seznam).«
3. člen
(1) Oznaka »I« se nadomesti z besedilom »2. člen«.
(2) Oznaka »II« se nadomesti z besedilom »3. člen«.
(3) Oznaka »III« se nadomesti z besedilom »4. člen«.
4. člen
V novem 2. členu se seznam dopolni z naslednjimi fitofarmacevtskimi sredstvi, za katera je bila v času od 8. aprila 2009 do 27. avgusta 2009 izdana odločba o registraciji ali odločba o uvrstitvi fitofarmacevtskega sredstva na seznam nujno potrebnih fitofarmacevtskih sredstev za zagotavljanje zdravstvenega varstva kmetijskih rastlin v Republiki Sloveniji:
5. člen
V novem 2. členu se pri fitofarmacevtskih sredstvih, vpisanih v seznam pod zaporednimi številkami 17, 47, 55, 56, 71, 73, 74, 86, 89, 102, 110, 118, 122, 128, 129, 130, 132, 134, 136, 143, 144, 150, 154, 160, 176, 180, 181, 195, 200, 204, 209, 231, 256, 266, 276, 284, 286, 289 in 309, za katera je bila v času od 8. aprila 2009 do 27. avgusta 2009 izdana odločba o spremembi, razširitvi uporabe, podaljšanju registracije, začasnem podaljšanju registracije, uvrstitvi fitofarmacevtskega sredstva na seznam nujno potrebnih fitofarmacevtskih sredstev za zagotavljanje zdravstvenega varstva kmetijskih rastlin ali prenehanju registracije v Republiki Sloveniji, pripadajoče besedilo nadomesti z novim pripadajočim besedilom, kot sledi:
6. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-02-83/2005/27
Ljubljana, dne 22. oktobra 2009
EVA 2009-2311-0011
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina