Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2009 z dne 10. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2009 z dne 10. 11. 2009

Kazalo

3969. Dopolnitev Obvezne razlage Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Škofja Loka za območje Občine Žiri, stran 12105.

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Žiri (Uradni vestnik Gorenjske, št. 18/99) je Občinski svet Občine Žiri na 15. redni seji dne 30. 10. 2009 sprejel
D O P O L N I T E V O B V E Z N E R A Z L A G E
2. točke 9. F. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Škofja Loka za območje Občine Žiri (Uradni list RS, št. 81/02) v naslednjem besedilu:
2. točka 9. F člena se od dne objave te dopolnitve obvezne razlage v Uradnem listu RS tolmači kot sledi:
Na območjih stavbnih zemljišč, ki so kot stavbna zemljišča opredeljena v Odloku o dolgoročnem in srednjeročnem planu Občine Žiri (Uradni list RS, št. 4/99) je dopustna gradnja objektov, ki neposredno služijo primarni kmetijski proizvodnji (stanovanjske hiše, hlevi, silosi, strojne lope in podobno) in gradnja objektov, s katerimi se nadomestijo obstoječi objekti.
Obvezna razlaga začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0-14/2009-1
Žiri, dne 4. novembra 2009
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l.r.

AAA Zlata odličnost