Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2009 z dne 10. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2009 z dne 10. 11. 2009

Kazalo

3958. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dravograd, stran 12098.

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09) ter 16. člena Statuta Občine Dravograd (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 117/08) in v skladu z Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04 (58/04 popr.), 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 101/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09) je Občinski svet Občine Dravograd na 27. seji dne 29. 10. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dravograd
1. člen
V celotnem besedilu Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 18/09) se besedna zveza »Medobčinski inšpektorat« nadomesti z besedno zvezo »Medobčinski inšpektorat Koroške«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2009
Dravograd, dne 29. oktobra 2009
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost