Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2009 z dne 10. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2009 z dne 10. 11. 2009

Kazalo

3957. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2009, stran 12098.

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08), 109. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08) in 8. člena Odloka o proračunu Občine Dravograd za leto 2009 (Uradni list RS, št. 125/08) je Občinski svet Občine Dravograd na 27. seji dne 29. 10. 2009 sprejel
O D L O K
o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2009
1. člen
Iz sredstev proračunske rezerve se zagotovijo sredstva do skupne višine 90.000,00 € za sanacije poškodovanih oziroma uničenih kategoriziranih občinskih cest območij v Občini Dravograd.
2. člen
Sredstva iz 1. člena tega odloka se namenijo za:
Sredstva v višini do 15.000,00 € so predvidena za plačilo intervencijskih del na kategoriziranih občinskih cestah po neurjih.
Sredstva v višini do 75.000,00 € pa so predvidena za vzdrževanje oziroma sanacijo omenjenih cest, ki so posledica neurij.
Sredstva proračunske rezerve se uporabijo na proračunskih postavkah:
– 2111001 –   Gozdne ceste – redno vzdrževanje v višini do
        51.000,00€
– 2113001 –   Krajevne ceste in javne poti – redno
        vzdrževanje v višini do 15.000,00€
– 2113004 –   Lokalne ceste – redno vzdrževanje v višini do
        24.000,00€.
3. člen
Dejanska poraba se posebej specificira v okviru zaključnega računa proračuna Občine Dravograd za leto 2009.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0002/2008-31
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost