Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2009 z dne 10. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2009 z dne 10. 11. 2009

Kazalo

3954. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javnih obravnavah dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Šmarješke Toplice in okoljskega poročila, stran 12096.

Na podlagi 50. člena ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 43. člena ZVO-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) županja Občine Šmarješke Toplice objavlja
J A V N O N A Z N A N I L O
o javni razgrnitvi in javnih obravnavah dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Šmarješke Toplice in okoljskega poročila
1. Kraj in čas javne razgrnitve ter spletni naslov razgrnitve
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta občine Šmarješke Toplice (v nadaljevanju: OPN) in okoljskega poročila bo potekala od 16. novembra 2009 do vključno 16. decembra 2009, v prostorih Občine Šmarješke Toplice, ob delavnikih, v času uradnih ur občinske uprave. Na spletnem naslovu www.smarjeske-toplice.si bo dostopna elektronska oblika Občinskega prostorskega načrta.
2. Kraj in čas javne obravnave
Javne obravnave dopolnjenega osnutka OPN in okoljskega poročila bodo na naslednjih lokacijah:
+---------------------------+----------------------------------+
|Lokacija          |Čas                |
+---------------------------+----------------------------------+
|Kulturni dom Šmarjeta   |16. november 2009, ob 16.00 uri  |
+---------------------------+----------------------------------+
|Kulturni dom Bela Cerkev  |17. november 2009, ob 16.00 uri  |
+---------------------------+----------------------------------+
Javne obravnave bo vodila pristojna služba občinske uprave, skupaj z izdelovalci OPN in OP.
3. Način dajanja mnenj in pripomb javnosti ter rok za njihovo posredovanje
Javnost bo lahko podala mnenja in pripombe na dopolnjen osnutek OPN in okoljsko poročilo v pisni obliki, ki jih pošlje na naslov: Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice, z oznako »Javna razgrnitev OPN – pripombe«. Pripombe in mnenja bo možno podati samo v času trajanja javne razgrnitve.
Št. 350-0002/2008-39
Šmarjeta, dne 2. novembra 2009
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost