Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2009 z dne 10. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2009 z dne 10. 11. 2009

Kazalo

3953. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 12096.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US in 126/07) in 18. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 24. redni seji dne 29. 10. 2009 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Občinski svet Občine Škofja Loka je odločil, da naslednjim nepremičninam preneha status javnega dobra:
– parc. št. 955/5, pašnik, v izmeri 990 m2, vpisana v ZKV št. 823, k.o. Puštal
– parc. št. 1687/3, pot, v izmeri 244 m2 in parc. št. 1687/5, pot, v izmeri 43 m2, obe vpisani v ZKV št. 1581, k.o. Stara Loka
– parc. št. 823/7, pot, v izmeri 135 m2, vpisana v ZKV št. 19, k.o. Križna gora
– parc. št. 1369/4, pot, v izmeri 51 m2, vpisana v ZKV št. 646, k.o. Godešič
– parc. št. 1189/2, 1189/3, 1189/4, 1189/5 in 1189/6, vpisana v ZKV št. 1199, k.o. Suha.
2.
Na nepremičninah iz prejšnje točke pridobi lastninsko pravico Občina Škofja Loka.
3.
Po uveljavitvi tega sklepa občinska uprava Občine Škofja Loka izda ugotovitveno odločbo o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah iz 1. točke tega sklepa.
4.
Po pravnomočnosti odločbe iz prejšnje točke, Okrajno sodišče v Škofji Loki, po uradni dolžnosti, pri nepremičninah iz 1. točke tega sklepa, izbriše zaznambo o javnem dobru.
5.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 478-0008/2009
Škofja Loka, dne 29. oktobra 2009
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

AAA Zlata odličnost