Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2009 z dne 10. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2009 z dne 10. 11. 2009

Kazalo

3952. Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 12096.

Na podlagi 213. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr.), 2. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 18. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 24. redni seji dne 29. 10. 2009 sprejel
S K L E P
o podelitvi statusa grajenega javnega dobra
1.
Občinski svet Občine Škofja Loka je odločil, da se naslednjim nepremičninam podeli status grajenega javnega dobra:
– parc. št. 46/11, 46/6, 46/7, 53/6, 74/1, 74/3, 79/3, 123/1, 143/2, 143/3, 148/4, 179/1, 193/2, 193/3, 53/8, 79/4 in 80/5, k.o. Stari Dvor,
– parc. št. 397/4, k.o. Visoko
– parc. št. 1183/10 in 1183/9, k.o. Zminec
– parc. št. 860/8, 1207/13 in 1208/1, k.o. Suha,
– parc. št. 1058/14, 1058/15 in 1058/16, k.o. Škofja Loka
– parc. št. 1672/26, k.o. Stara Loka.
2.
Po uveljavitvi tega sklepa občinska uprava Občine Škofja Loka izda ugotovitveno odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na zemljiščih iz 1. točke tega sklepa.
3.
Po pravnomočnosti odločbe iz prejšnje točke, Okrajno sodišče v Škofji Loki, po uradni dolžnosti, pri nepremičninah iz 1. točke tega sklepa, vpiše zaznambo o javnem dobru.
4.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 478-0008/2009
Škofja Loka, dne 29. oktobra 2009
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

AAA Zlata odličnost