Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2009 z dne 10. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2009 z dne 10. 11. 2009

Kazalo

3937. Pravilnik o spremembi Pravilnika o podatkih in evidencah za obračun finančnih obveznosti iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o obrazcih in dokumentaciji, ki se predloži obračunu obveznosti, stran 11981.

Na podlagi tretjega odstavka 14. člena Zakona o poračunavanju finančnih obveznosti Republike Slovenije iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 81/00) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o podatkih in evidencah za obračun finančnih obveznosti iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o obrazcih in dokumentaciji, ki se predloži obračunu obveznosti
1. člen
V Pravilniku o podatkih in evidencah za obračun finančnih obveznosti iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o obrazcih in dokumentaciji, ki se predloži obračunu obveznosti (Uradni list RS, št. 22/01) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
ZPIZ predloži zahtevo za izplačilo obveznosti republike Ministrstvu za finance (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) na obrazcih Z-OR1 in Z-OR2.
Obrazec Z-OR1 vsebuje podatke o številu upravičencev, ločeno glede na vrste obveznosti. Če so upravičenci posamezne vrste obveznosti uživalci pokojnin, je njihovo število prikazano ločeno glede na vrsto pokojnine (starostna, invalidska, družinska ali vdovska).
Obrazec Z-OR2 vsebuje podatke o zneskih obveznosti, ločeno glede na vrste obveznosti. Če so upravičenci posamezne vrste obveznosti uživalci pokojnin, so zneski obveznosti prikazani ločeno glede na vrsto pokojnine (starostna, invalidska, družinska ali vdovska).
Ob pripravi zahteve za izplačilo obveznosti republike, pripravi ZPIZ na elektronskem mediju tudi seznam vseh upokojencev, za katere je obračunana obveznost republike, z zneski obveznosti. Podatki se hranijo v arhivu ZPIZ ter se predložijo v vpogled ob nadzoru oziroma v primerih iz 15. člena Zakona o poračunavanju finančnih obveznosti Republike Slovenije iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 81/00).«.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati obrazec Z-OR3.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-21/2008
Ljubljana, dne 29. oktobra 2009
EVA 2009-2611-0082
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost