Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2009 z dne 30. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2009 z dne 30. 10. 2009

Kazalo

3836. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi Sklada dela Prekmurje, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja, stran 11719.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve izdaja na podlagi prvega odstavka 3. člena in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v upravni zadevi
O D L O Č B O
o soglasju k Aktu o ustanovitvi Sklada dela Prekmurje, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja
1. S to odločbo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve izdaja soglasje k Aktu o ustanovitvi Sklada dela Prekmurje, ustanove za izvajanje aktivne politike zaposlovanja, s katerim je ustanovitelj:
– MOJE DELO d.o.o., Litostrojska 44c, 1000 Ljubljana, ustanovil Sklad dela Prekmurje, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja s sedežem Ljubljana, Litostrojska 44c, o čemer je notarka Nevenka Tory, Ljubljana, Beethovnova ulica 14, dne 5. 8. 2009 izdala notarski zapis, opr. št.: SV 770/09.
2. Ustanovo upravlja tričlanska uprava oziroma programski svet v sestavi:
Aleš Zaletel, Blato 24, Trebnje,
Tomaž Dimnik, Polje 13, Ljubljana,
Daša Vrečič, Jakičeva 5, Ljubljana.
3. Skladno z 12. členom Zakona o ustanovah stroške objave soglasja v Uradnem listu Republike Slovenije nosi sklad dela. V postopku niso nastali drugi stroški.
Št. 1104-15/2009/7
Ljubljana, dne 20. oktobra 2009
EVA 2009-2611-0084
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost