Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2009 z dne 13. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2009 z dne 13. 10. 2009

Kazalo

3554. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice, stran 10885.

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96 – spr.), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spr.) in 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spr.), 97. členom Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 46/08) je Občinski svet Občine Jesenice na redni 30. seji dne 24. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice (Uradni list RS, št. 18/97 in spr.) se v 2. členu doda nova 2. točka, in sicer:
»2. V sestavo Osnovne šole Koroška Bela sodi:
– matična šola, OŠ Koroška Bela Jesenice, Cesta talcev 2, Jesenice,
– podružnična šola Blejska Dobrava, Blejska Dobrava 44, Blejska Dobrava.«
2. člen
3. člen odloka se spremeni, tako da se glasi:
»V šolski okoliš, kjer zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju, sodijo naselja:
1. Osnovna šola Koroška Bela Jesenice opravlja dejavnost osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območje:
– Krajevne skupnosti Slovenski Javornik – Koroška Bela (tj. območje naselij Javorniški Rovt, Koroška Bela, Potoki, Slovenski Javornik, dela naselja Podkočna),
2. Podružnična šola Blejska Dobrava:
– Krajevne skupnosti Blejska Dobrava (tj. območje naselij Blejska Dobrava, Lipce, Kočna in dela naselja Podkočna), razen prostorskih okolišev 0072 in 0073, (iz naselja Slovenski Javornik), ki sodita v šolski okoliš Osnovne šole Prežihovega Voranca.
Matična enota je Osnovna šola Koroška Bela, kjer je sedež zavoda. V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno šolo za celoten zavod.«
3. člen
V 7. členu se spremeni tretji odstavek tako, da se glasi:
»Dva predstavnika delavcev šole imenujejo delavci matične osnovne šole, enega pa delavci podružnične osnovne šole, na neposrednih in tajnih volitvah.«
in šesti odstavek, tako da se glasi:
»Predstavnike staršev imenuje svet staršev, in sicer dva predstavnika staršev otrok vpisanih v matično šolo in enega predstavnika staršev otrok vpisanih v podružnično šolo.«
4. člen
V 11.a členu se v prvem odstavku spremeni prva alineja in doda nova druga alineja tako, da se prvi odstavek glasi:
»Premoženje, ki ga daje ustanovitelj v upravljanje javnemu zavodu:
– zemljišče s parc. št. 277/2, z vrsto rabe dvorišče v izmeri 885,00 m², funkcionalen objekt v izmeri 11,00 m² in poslovna stavba v izmeri 1684,00 m²,
– zemljišče s parc. št. 281/4, z vrsto rabe poslovna stavba v izmeri 1851,00 m², dvorišče v izmeri 1083,00 m² in igrišče v izmeri 5219,00 m².«
5. člen
V 12. členu se doda nov peti odstavek:
»Podružnična šola v pravnem prometu nima pooblastil.«
6. člen
V ostalem ostane besedilo odloka nespremenjeno.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-23/09
Jesenice, dne 24. septembra 2009
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti