Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

3519. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Zreče, stran 10816.

Na podlagi 6. in 17. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 9. in 10. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 55/09), 29. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Zreče (Uradni list RS, št. 125/04) ter 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – uradno prečiščeno besedilo in 55/09) je Občinski svet Občine Zreče na seji dne 23. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Zreče
1. člen
Spremeni se 4. člen Odloka o ustanovitvi Režijskega obrata v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 139/04), tako da sedaj glasi:
»Režijski obrat izvaja naslednje naloge:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
4. zagotavljanje pogojev za razvoj in nadzor komunalnega gospodarstva, cestnega gospodarstva, prometa in zvez, vodnega gospodarstva ter energetike,
5. predlaganje standardov in normativov za gospodarske javne službe in promet ter skrb za njihovo izvajanje,
6. predlaganje pogojev za zagotavljanje in uporabo javnega dobra in storitev gospodarskih javnih služb,
7. gospodarjenje s komunalno infrastrukturo ter načrtovanje in vodenje investicij ter projektov na področju komunalne infrastrukture,
8. vodenje nadzora nad izvajanjem nalog izvajalcev gospodarskih javnih služb in prometa,
9. pripravljanje predlogov za določanje prometne ureditve v občini in spremljanje problematike na področju varnosti cestnega prometa v zvezi s preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
10. pripravljanje in uresničevanje aktov občine v zvezi z ustanoviteljstvom gospodarskih javnih služb,
11. podeljevanje koncesij v skladu z zakoni,
12. opravlja druge naloge s tega področja.«
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-0005/2009-2
Zreče, dne 24. septembra 2009
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

AAA Zlata odličnost