Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

3517. Sklep o podaljšanju javne razgrnitve dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev dela ureditvenega načrta Center Vitanje, stran 10814.

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99, 46/01 in 106/02) je župan Občine Vitanje sprejel
S K L E P
o podaljšanju javne razgrnitve dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev dela ureditvenega načrta Center Vitanje
I.
Podaljša se javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev dela ureditvenega načrta Center Vitanje, ki ga je pod št. proj. 612/09 izdelalo podjetje URBANA Kočar in Kočar d.o.o. Velenje.
II.
Dokumentacija je javno razgrnjena v prostorih Občine Vitanje, Grajski trg 1, v delovnem času Občine Vitanje in na spletnem naslovu www.vitanje.si. Javna razgrnitev bo trajala še do 15. 10. 2009 in se podaljšuje z dnem objave tega sklepa. V času podaljšane javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, in sicer dne 14. 9. 2009 ob 18.30 uri v sejni dvorani Občine Vitanje.
III.
Vse pravne in fizične osebe oziroma vsi zainteresirani in prizadeti lahko v času podaljšane javne razgrnitve k dopolnjenemu osnutku sprememb in dopolnitev dela ureditvenega načrta Center Vitanje dajo pisne pripombe in predloge, ki jih vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve, ali pripombe pisno pošljejo na Občino Vitanje s pripisom: »Pripombe na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev UN Center Vitanje.«
IV.
Ta sklep začne veljati z dnem objave.
Št. 3500-0001/2009-11
Vitanje, dne 25. septembra 2009
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

AAA Zlata odličnost