Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

3515. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 10814.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe), 90., 104. in 126. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07) in 8. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 38/00) je Občinski svet Občine Šentrupert na 25. redni seji dne 24. 9. 2009 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za:
– parc. št. 3980/6, pot v izmeri 198 m2, vpisana pri vl. št. 1960, k.o. Šentrupert,
– parc. št. 2058/6, pot v izmeri 633 m2,vpisana pri vl. št. 1371, k.o. Bistrica,
– parc št. 2058/7, pot v izmeri 1932 m2, vpisana pri vl. št. 1371, k.o. Bistrica,
– parc. št. 2067/12, pašnik v izmeri 1384 m2, vpisan pri vl. št. 1371, k.o. Bistrica,
– parc. št. 2067/8, pašnik v izmeri 1364 m2, vpisan pri vl. št. 1371, k.o. Bistrica,
– parc. št. 2067/9, močvirje v izmeri 1629 m2, vpisano pri vl. št. 1371, k.o. Bistrica,
– parc. št. 2170/4, pot v izmeri 198 m2, vpisana pri vl. št. 811, k.o. Cirnik in
– parc. št. 3972/2, dvorišče v izmeri 96 m2, vpisano pri vl. št. 1960, k.o. Šentrupert.
II.
Zemljišče parc. št. 3980/6, k.o. Šentrupert, parc. št. 2058/5, 2058/7, 2067/12, 2067/8 in 2067/9, k.o. Bistrica, parc. št. 2170/4, k.o. Cirnik, in parc. št. 3972/2, k.o. Šentrupert, postane lastnina Občine Šentrupert.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0029/2009-2
Šentrupert, dne 24. septembra 2009
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

AAA Zlata odličnost