Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

3510. Sklep o cenah programov vrtcev na območju Občine Slovenska Bistrica, stran 10808.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 113/03), 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) in določil Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02 in 43/07) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 21. redni seji dne 21. 9. 2009 sprejel
S K L E P
o cenah programov vrtcev na območju Občine Slovenska Bistrica
1. člen
Cene programov vrtcev so:
+-----------------------------------------+-------------------+
|       Vrsta programa       |Cena programa v EUR|
+-----------------------------------------+-------------------+
|1. Dnevni program (6 do 9 ur)      |          |
+-----------------------------------------+-------------------+
|Prvo starostno obdobje (1 do 3 let)   |    419,85   |
+-----------------------------------------+-------------------+
|Drugo starostno obdobje (3 do 6 let)   |    312,17   |
+-----------------------------------------+-------------------+
|Kombinirani oddelki (1 do 6 let)     |    334,89   |
+-----------------------------------------+-------------------+
|Oddelek 3–4 leta             |    334,89   |
+-----------------------------------------+-------------------+
|Oddelek s posebnimi potrebami      |    824,87   |
+-----------------------------------------+-------------------+
|2. Poldnevni program (4 do 6 ur)     |          |
|Brez prehrane              |          |
+-----------------------------------------+-------------------+
|Prvo starostno obdobje (1 do 3 let)   |    284,01   |
+-----------------------------------------+-------------------+
|Drugo starostno obdobje (3 do 6 let)   |    221,29   |
+-----------------------------------------+-------------------+
|Kombinirani oddelki (1 do 6 let) in   |    261,28   |
|oddelek 3–4 leta             |          |
+-----------------------------------------+-------------------+
|3. Krajši program (3–6 let, brez     |    113,11   |
|prehrane)                |          |
+-----------------------------------------+-------------------+
2. člen
Cene prehrane so:
+---------------------+-------------------+--------------------+
|    Obroki    |   Dnevno EUR  |  Mesečno EUR   |
+---------------------+-------------------+--------------------+
|Zajtrk        |    0,76    |    16,72    |
+---------------------+-------------------+--------------------+
|Malica        |    0,52    |    11,44    |
+---------------------+-------------------+--------------------+
|Kosilo        |    1,76    |    38,72    |
+---------------------+-------------------+--------------------+
|Skupaj        |    3,04    |    66,88    |
+---------------------+-------------------+--------------------+
3. člen
Pri dnevni odsotnosti se odbijajo stroški živil v višini:
+--------------------------------+----------------------------+
|       Obroki       |     Dnevno EUR     |
+--------------------------------+----------------------------+
|Zajtrk             |      0,26      |
+--------------------------------+----------------------------+
|Malica             |      0,18      |
+--------------------------------+----------------------------+
|Kosilo             |      0,60      |
+--------------------------------+----------------------------+
|Skupaj             |      1,04      |
+--------------------------------+----------------------------+
4. člen
Starši otrok, za katere je Občina Slovenska Bistrica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu in jim državni proračun ne sofinancira plačila programov, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka za največ en mesec. Starši so dolžni vrtcu pisno napovedati odsotnost otroka najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti. Za počitniško rezervacijo plačajo starši 30% plačila določenega z odločbo.
Prav tako lahko starši za, katere je Občina Slovenska Bistrica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu in jim državni proračun ne sofinancira plačila programov, uveljavljajo enkrat letno oprostitev plačila vrtca zaradi bolezni oziroma poškodbe otroka. Starši lahko uveljavljajo oprostitev plačila v primeru, če otrok zaradi bolezni oziroma poškodbe ni obiskoval vrtca najmanj 20 oziroma do največ 30 delovnih dni.
Na podlagi vloge staršev z ustreznim zdravniškim dokazilom, Občina Slovenska Bistrica izda odločbo o oprostitvi plačila.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o cenah programov vrtcev na območju Občine Slovenska Bistrica, številka 033-20/2008-12/8 z dne 26. 5. 2008 (Uradni list RS, št. 55/08).
6. člen
Ta sklep začne veljati drugi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2009 dalje.
Št. 033-121/2009-20/11
Slovenska Bistrica, dne 21. septembra 2009
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

AAA Zlata odličnost