Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

3506. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu Šmarje ob Planinski cesti URN 34 – večstanovanjski objekt, stran 10791.

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) ter 9. in 37. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Občine Sevnica sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu Šmarje ob Planinski cesti URN 34 – večstanovanjski objekt
1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu Šmarje ob Planinski cesti URN 34 – večstanovanjski objekt (v nadaljevanju: OPPN).
2. člen
Javna razgrnitev bo potekala v času od četrtka, 15. 10. 2009, do petka, 13. 11. 2009:
– v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, v času uradnih ur;
– v prostorih Krajevne skupnosti Sevnica, Naselje heroja Maroka 24, 8290 Sevnica, v času uradnih ur.
3. člen
Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN bo v sredo, 11. 11. 2009, ob 16. uri, v Kulturni dvorani gasilskega doma Sevnica, Kvedrova cesta 25, 8290 Sevnica.
4. člen
V času javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka OPPN lahko svoje pripombe in predloge podajo vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno ali v ustni obliki na javni obravnavi ali z vpisom v knjigo pripomb in predlogov na mestih javne razgrnitve do zaključka javne razgrnitve.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0001/2008
Sevnica, dne 29. septembra 2009
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost