Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

3504. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah, stran 10790.

Na podlagi 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo in 17/08) in 16. člena Statuta Puconci (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01 in 66/07 – UPB1) je Občinski svet Občine Puconci na 26. redni seji dne 24. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah
1. člen
Drugi odstavek 51. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 85/99) se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju preglednosti na zahtevo pristojne medobčinske inšpekcije in redarstva, pristojnega inšpektorja za ceste ali policista odstraniti ovire.«
2. člen
Za prvim odstavkom 56. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Nadzor nad uresničevanjem določb 35., 46., 47., 48., 51. in 53. člena odloka vrši tudi pristojna medobčinska inšpekcija in redarstvo.«
3. člen
V prvem odstavku 55. člena se besedilo: »Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev« spremeni tako, da se na novo glasi: »Z globo 1.000,00 EUR«.
V zadnjem odstavku 55. člena se besedilo: »Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev« spremeni tako, da se na novo glasi: »Z globo 100,00 EUR«.
4. člen
Besedilo 60. člena se spremeni tako, da se na novo glasi: »Z globo 100,00 EUR se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka prejšnjega člena ali krši določbe 35., 46., 47., 48., 51. in 53. člena.«
5. člen
Besedilo prvega odstavka 61. člena: »Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev« se spremeni tako, da se na novo glasi: »Z globo 1.000,00 EUR«.
Besedilo drugega odstavka 61. člena: »Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev« se spremeni tako, da se na novo glasi: »Z globo 100,00 EUR«.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0024/2009
Puconci, dne 24. septembra 2009
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost