Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

3497. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka Sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za ožje mestno središče mesta Murska Sobota, stran 10780.

Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi določb 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) in na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 in 76/08) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB) župan Mestne občine Murska Sobota izdaja
S K L E P
z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka Sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za ožje mestno središče mesta Murska Sobota
I.
Javno se razgrne osnutek Sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za ožje mestno središče mesta Murska Sobota, katerega je izdelal ZEU-DNI d.o.o., Ulica Staneta Rozmana 5, Murska Sobota. Prostorski akt, katerega se s tem postopkom spreminja in dopolnjuje, je bil sprejet z Odlokom o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče mesta Murska Sobota (Uradni list RS, št. 32/06).
II.
Osnutek Sprememb in dopolnitev LN se bo razgrnil v prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe (III. vhod, 2. nadstropje) ter na sedežu Mestnih četrti mesta Murska Sobota, Trg zmage 4. Javna razgrnitev bo trajala najmanj 30 dni, in sicer od 20. oktobra 2009 do 19. novembra 2009. Ogled razgrnjenega osnutka bo možen v delovnem času občinske uprave in pisarne Mestnih četrti. V času javne razgrnitve, bo organizirana javna obravnava v veliki sejni dvorani Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota, v sredo 28. oktobra 2009 ob 17. uri, kjer se bodo tudi lahko podale pripombe. Osnutek bo prikazan tudi na spletni strani MO Murska Sobota: www.murska-sobota.si.
III.
V času javne razgrnitve lahko k osnutku Sprememb in dopolnitev LN, dajo pisne pripombe vse pravne ali fizične osebe, oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti najkasneje do vključno četrtka 19. novembra 2009. Pripombe in pobude se lahko vpišejo v knjigo pripomb na razgrnitvenih mestih oziroma naslovijo na Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota.
Št. 350-0002/2009-16(182)
Murska Sobota, dne 30. septembra 2009
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost