Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

3496. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Trebnje (planske celote 1,3,4,5) – za Občino Mokronog - Trebelno, stran 10779.

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 14/07) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 24. redni seji dne 23. 9. 2009 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Trebnje (planske celote 1,3,4,5) – za Občino Mokronog-Trebelno
I.
Obvezna razlaga se podaja k 7.k členu ter vsem členom Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Trebnje – planske celote 1,3,4,5 /v nadaljevanju: Odlok/(Skupščinski Dolenjski list, št. 4/91, Uradni list RS, št. 15/99, 24/00, 7/02, 91/02, 59/04, 21/05, 113/07 – obvezna razlaga, 13/08 – obvezna razlaga), v katerih se navaja pojem »funkcionalne dopolnitve obstoječih objektov«.
II.
Določila 7.k člena Odloka, ki opredeljuje dovoljene posege v območjih zaokroženih osamelih kmetij, se razlagajo tako, da pojem »vse druge oblike gradenj« obsega poleg v oklepaju navedenih enostavnih objektov, tudi gradnjo vseh ostalih enostavnih objektov, kot jih opredeljuje Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08), služijo pa domačijam in kmetijam, vključno z začasnimi objekti namenjenimi skladiščenju.
III.
V vseh členih odloka, v katerih se navaja pojem »funkcionalne dopolnitve obstoječih objektov«, se le-ta razlaga tako, da funkcionalna dopolnitev pomeni dopolnitev funkcije kateregakoli obstoječega objekta z gradnjo novega, lahko tudi nezahtevnega ali enostavnega objekta, ki pa ni nujno lociran ob objektu, ki se mu dopolnjuje funkcija.
III.
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0117/2009
Mokronog, dne 24. septembra 2009
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

AAA Zlata odličnost