Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

3489. Sklep št. 441 o ukinitvi javnega dobra, stran 10772.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 in 76/08) in 8. in 18. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 11/09) je Občinski svet Občine Ljutomer na 22. redni seji 30. 9. 2009 sprejel
S K L E P št. 441
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišč v javnem dobru, ki so označene s:
– parc. št. 1607, pot v izmeri 483 m2, vlož. št. 2119, k.o. Ljutomer,
– parc. št. 386, pot v izmeri 292 m2, vlož. št. 416, k.o. Stročja Vas,
– parc. št. 241/5, cesta v izmeri 5478 m2 in cesta v izmeri 817 m2, vlož. št. 207, k.o. Ilovci,
– parc. št. 391, cesta v izmeri 9283 m2, vlož. št. 203, k.o. Plešivica,
– parc. št. 386, cesta v izmeri 15262 m2, vlož. št. 203, k.o. Plešivica,
– parc. št. 445, pot v izmeri 4839 m2, vlož. št. 355, k.o. Gresovščak,
– parc. št. 438, pot v izmeri 360 m2, vlož. št. 355, k.o. Gresovščak,
– parc. št. 565/1, cesta v izmeri 649 m2, vlož. št. 436, k.o. Slamnjak,
– parc. št. 565/2, vinograd v izmeri 107 m2, vlož. št. 436, k.o. Slamnjak,
– parc. št. 565/3, vinograd v izmeri 500 m2, vlož. št. 436, k.o. Slamnjak.
2. člen
Nepremičnine iz prejšnjega člena tega sklepa prenehajo imeti status dobrine v javnem dobru in postanejo last Občine Ljutomer ter se vknjižijo pri vlož. št. ____ k.o. Ljutomer, k.o. Stročja Vas, k.o. Ilovci, k.o. Plešivica, k.o. Gresovščak in k.o. Slamnjak.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-10/2009-2199
Ljutomer, dne 30. septembra 2009
Župan
Občine Ljutomer
Franc Jurša l.r.

AAA Zlata odličnost