Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

3488. Sklep št. 433 o pripojitvi Sklada za razvoj Občine Ljutomer k Občini Ljutomer, stran 10772.

Na podlagi 13. člena in drugega odstavka 53. člena ter šestega odstavka 54. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08) in 18. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 11/09) je Občinski svet Občine Ljutomer na 22. redni seji 30. 9. 2009 sprejel
S K L E P št. 433
o pripojitvi Sklada za razvoj Občine Ljutomer k Občini Ljutomer
1. člen
Občinski svet Občine Ljutomer na podlagi drugega odstavka 53. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08) sprejme sklep o pripojitvi Sklada za razvoj občine Ljutomer k Občini Ljutomer.
Premoženje, obveznosti in terjatve Sklada za razvoj občine Ljutomer s pripojitvijo preidejo na pravno osebo h kateri se javni sklad pripoji, to je Občino Ljutomer.
2. člen
Sklad za razvoj Občine Ljutomer se kot samostojna pravna oseba ukine in pripoji k Občini Ljutomer ter preneha delovati 31. 12. 2009.
3. člen
S pripojitvijo prenehata veljati Odlok o ustanovitvi Sklada za razvoj Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 56/93, 1/94 in 25/94) in Statut Sklada za razvoj Občine Ljutomer, sprejet 29. 3. 1994.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3523-10/2009-2201
Ljutomer, dne 30. septembra 2009
Župan
Občine Ljutomer
Franc Jurša l.r.

AAA Zlata odličnost