Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

3471. Sklep o razglasitvi nepremičnin in opreme, ki so javna infrastruktura na področju kulture v Občini Kamnik – objekt železniška postaja arhitekta Jožeta Plečnika, Kolodvorska ulica 4, Kamnik, stran 10733.

Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1 in 56/08) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08) je Občinski svet Občine Kamnik na 26. seji dne 30. 9. 2009 sprejel
S K L E P
o razglasitvi nepremičnin in opreme, ki so javna infrastruktura na področju kulture v Občini Kamnik – objekt železniška postaja arhitekta Jožeta Plečnika, Kolodvorska ulica 4, Kamnik
1. člen
I. JAVNA INFRASTRUKTURA NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK, KI JE V UPRAVLJANJU OBČINE KAMNIK, KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI KAMNIK TER DRUGIH IZVAJALCEV JAVNIH KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV:
1. Objekt železniška postaja arhitekta Jožeta Plečnika, Kolodvorska 4, Kamnik – zemljiškoknjižni podatki: k.o. Kamnik, parc. št.: 1531, lastništvo: Občina Kamnik.
2. člen
Kot javna infrastruktura na področju kulture v Občini Kamnik se z istim dnem in ob istih pogojih razglaša tudi oprema v nepremičninah iz 1. člena, ki služi kulturnim dejavnostim.
3. člen
Nepremičnine iz tega sklepa se na predlog župana Občine Kamnik zaznamujejo v zemljiški knjigi kot javna kulturna infrastruktura.
4. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-8/09-4/1
Kamnik, dne 1. oktobra 2009
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

AAA Zlata odličnost