Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

3462. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Idrija, stran 10717.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 40., 41. in 46. člena Zakona o organizaciji, financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5, 36/08, 58/09), 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01, 33/01, 135/04, 52/06) je Občinski svet Občine Idrija na 22. redni seji dne 30. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Idrija
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Idrija (Uradni list RS, št. 18/97, 46/98, 63/01, 93/07, 41/08) se prvi odstavek 8. člena spremeni tako, da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev.«
2. člen
Drugi stavek drugega odstavka 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok, in sicer po enega člana izmed strokovnih delavcev razredne stopnje centralne šole, predmetne stopnje, podružničnih šol in podaljšanega bivanja ter enega izmed ostalih delavcev.«
3. člen
V svet zavoda se najkasneje do 11. 2. 2010 izvoli po enega člana izmed strokovnih delavcev podružničnih šol in podaljšanega bivanja.
4. člen
Članom sveta zavoda, ki so bili imenovani oziroma izvoljeni pred uveljavitvijo tega odloka in članom, ki so izvoljeni v skladu s prejšnjim členom tega odloka, poteče mandat s potekom mandata sveta.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 60400-0013/2001
Idrija, dne 30. septembra 2009
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost