Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

3440. Uredba o spremembi Uredbe o nadzoru izvajanja predpisov o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi, stran 10634.

Na podlagi tretjega odstavka 33. člena in četrtega odstavka 34. člena Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi Uredbe o nadzoru izvajanja predpisov o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi
1. člen
V Uredbi o nadzoru izvajanja predpisov o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi (Uradni list RS, št. 34/06 in 31/07) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta uredba v skladu z Direktivo 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o minimalnih pogojih za izvajanje uredb Sveta (EGS) št. 3820/85 in (EGS) št. 3821/85 o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu in razveljavitvi Direktive Sveta 88/599/EGS (UL L št. 102 z dne 11. 4. 2006, str. 35), kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2009/4/ES z dne 23. januarja 2009 o ukrepih za preprečevanje in odkrivanje prirejanja zapisov tahografov ter o spremembi Direktive 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih pogojih za izvajanje uredb Sveta (EGS) št. 3820/85 in (EGS) št. 3821/85 o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu in razveljavitvi Direktive Sveta 88/599/EGS (UL L št. 21 z dne 24. 1. 2009, str. 39) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2006/22/ES), določa obseg in strukturo nadzora, način priprave programa nadzora, način izvajanja pooblastil, sestavine nadzora na cesti in v prostorih prevoznikov, vsebino in način opravljanja nadzora nad delovnim časom, odmori in počitki oseb, ki opravljajo mobilno dejavnost, za katere veljata Uredba 561/2006/ES in Uredba 3821/85/EGS ali AETR, če se uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, in opravljanje nadzora nad delom pooblaščenih delavnic ter zbiranje in pošiljanje statističnih podatkov o opravljenih nadzorih in obrazcev v zvezi z nadzorom in poročilom.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00721-17/2009/4
Ljubljana, dne 1. oktobra 2009
EVA 2009-2411-0040
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti