Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009

Kazalo

3381. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti cestnega prometa v Občini Sevnica, stran 10486.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US), 17., 18., 85., 86., in 87. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – UPB5, 57/08 – ZLDUVCP, 73/08 – Odl. US, 58/09), 17. in 57. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 17/08 (21/08 – popr.) ter 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 23. redni seji dne 23. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti cestnega prometa v Občini Sevnica
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o varnosti cestnega prometa v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 93/99).
2. člen
V členih 7., 8., 11., 12., 13., 14., 15., 17., 19., 20., 21., 22., 46., 49., 50. se besedna zveza »denarno kaznijo« zamenja z besedo »globo«.
3. člen
Zneski, določeni v tolarski vrednosti se nadomestijo z zneski v evrih (EUR), in sicer:
– v 7. in 8. členu se »5.000 tolarjev« nadomesti s »40 EUR«,
– v 11. členu se »10.000 tolarjev« nadomesti s »100 EUR«,
– v 12., 13. in 14. členu se v petem odstavku »10.000 tolarjev« nadomesti z »400 EUR« ter v šestem odstavku »120.000 tolarjev« in »20.000 tolarjev« nadomesti s »1000 EUR« in »400 EUR«,
– v 15. členu se »100.000 tolarjev« nadomesti s »800 EUR« in »30.000 tolarjev« s »300 EUR«,
– v 17. členu se »50.000 tolarjev« nadomesti z »400 EUR« in »10.000 tolarjev« s »100 EUR«,
– v 19. členu se v devetem in desetem odstavku »5.000 tolarjev« nadomesti s »40 EUR«,
– v 20. členu se »10.000 tolarjev« nadomesti s »100 EUR«,
– v 21. členu se »5.000 tolarjev« nadomesti s »40 EUR«,
– v 22. členu se »5.000 tolarjev« nadomesti s »40 EUR«,
– v 46. členu se v prvem odstavku »20.000 tolarjev« nadomesti z »200 EUR« ter v drugem odstavku se »40.000 tolarjev« in »20.000 tolarjev« nadomesti s »400 EUR« in »200 EUR«,
– v 49. členu se v tretjem odstavku »20.000 tolarjev« nadomesti z »200 EUR« ter v četrtem odstavku »120.000 tolarjev« in »20.000 tolarjev« s »1000 EUR« in »200 EUR«,
– v 50. členu se »25.000 tolarjev« nadomesti z »200 EUR« in »5.000 tolarjev« s »40 EUR«.
4. člen
V 56. členu se besedna zveza »opravljajo pristojni inšpekcijski organi in policija« nadomesti z besedno zvezo »opravlja pooblaščena uradna oseba«.
5. člen
V 57. členu se besedilo druge alinee spremeni, tako da glasi:
»– v skladu z zakonom in odlokom izdaja plačilne naloge,«.
6. člen
58. člen se v celoti spremeni, tako da glasi:
»(izdaja plačilnega naloga)
Pooblaščena uradna oseba kršitelju na kraju prekrška izda in vroči plačilni nalog.
Globe, plačane za prekrške, ki so predpisane s tem odlokom in pravnomočno izrečene z odločbo pristojnega organa, so prihodek občinskega proračuna.«.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0022/2009
Sevnica, dne 23. septembra 2009
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti