Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2009 z dne 2. 10. 2009

Kazalo

3380. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Sevnica, stran 10485.

Na podlagi 8. in 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB1, 33/06 – Odl. US, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 42/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 17/08 (21/08 – popr.) in 76/08 – ZIKS-1C) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 23. redni seji dne 23. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Sevnica
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o občinskih cestah v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 101/99, 13/00, 106/05).
2. člen
V členih 12., 19., 30., 35., 40., 49., 50., 51., 55. in 57. se besedna zveza »občinski inšpektor za ceste« nadomesti z novo besedno zvezo »pooblaščena uradna oseba«, v ustreznem sklonu in številu.
3. člen
V 55. členu se črta besedilo »do imenovanja le-tega naloge opravlja pooblaščena oseba oddelka za okolje in prostor.« in namesto vejice postavi pika.
4. člen
V prvem odstavku 58. člena se besedilo »denarno kaznijo najmanj 120.000 tolarjev« nadomesti z »globo 1000 EUR« ter v drugem odstavku istega člena se besedilo »denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev« nadomesti z »globo 400 EUR«.
5. člen
V 59. členu se besedilo »denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev« nadomesti z »globo 300 EUR«.
6. člen
V prvem odstavku 60. in 61. člena se besedilo »denarno kaznijo najmanj 120.000 tolarjev« nadomesti z »globo 1200 EUR« ter v drugem odstavku navedenih členov se besedilo »denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev« nadomesti z »globo 400 EUR«.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0018/2009
Sevnica, dne 23. septembra 2009
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti