Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009

Kazalo

3275. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Sodražica, stran 10150.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 in njegove dopolnitve) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99 in njegove dopolnitve) je Občinski svet Občine Sodražica na 15. redni seji dne 10. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Sodražica
1. člen
Ta odlok določa občinske javne ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske javne ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
3. člen
Lokalne ceste so ceste med naselji v Občini Sodražica in ceste med naselji v Občini Sodražica in naselji v sosednjih občinah.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Sodražica in naselji v sosednjih občinah so:
--------------------------------------------------------------------
 Zap. Cesta Odsek Začetek  Potek   Konec Dolžina Preostala
 št.         odseka       odseka  [m]  dolžina
                             v sosednji
                             občini [m]
--------------------------------------------------------------------
 1.  229060 229061  C R1 Nova vas-  C R3   4.091 5.790
            212  Topol-   653       Bloke
               Kračali-
               Janeži
 2.  229080 229081  C R1 Runarsko-  C R1   2.037 2.307
            212  Podklanec  212       Bloke
 3.  230010 230011  C  Korel-Mala C     2.428
           230020 gora-    229080
               Boncar
 4.  230020 230021  C R1 Runarsko-  C R3   1.742 3.143
            212  Kotel-   748       Bloke
               Strmca
 5.  352010 352011  C R1 Sodražica- C     2.080 3.333
            212  Sv.     454090     Ribnica,
               Gregor-M.          1.128 V.
               Slevica           Lašče
 6.  352040 352041  C R1 Žimarice-  C     1.137
            212  Mlake    352030
 7.  352050 352051  C  Hojče-   C R1   2.944 1.264
           352020 Sinovica-  212       Ribnica
               Zapotok
 8.  352110 352111  C R1 Sodražica  C     3.833 1.275
            212  –Jurjevica 352100     Ribnica
 9.  352140 352141  C R3 Vagovka-  Z HŠ   5.471
            653  Dom     43
 10. 352300 352301  C R1 Vinice-   C      416
            212  Lipovšica  352110
--------------------------------------------------------------------
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Sodražica znaša 26.179 m (26,179 km).
5. člen
Javne poti (JP) v naseljih Občine Sodražica in med naselji so:
--------------------------------------------------------------------
 Zap. Cesta Odsek Začetek  Potek   Konec Dolžina Preostala
 št.         odseka       odseka  [m]  dolžina
                             v sosednji
                             občini [m]
--------------------------------------------------------------------
 1.  852090 852091  O  Sodražica- Z HŠ    526
           352011 Slemenska  31
               cesta
 2.  852090 852092  O  Sodražica  Z N.H.   109
           352011 9a
 3.  852090 852093  O  Odcep    Z HŠ     85
           352011 Joras    12
 4.  852100 852101  C R1 Strmca-   Z      468
            212  cerkev   cerkev
 5.  852110 852111  O  Strmca 6  Z HŠ 6    85
           852101
 6.  852120 852121  O  Strmca-   C R1    177
           852101 povezava  212
 7.  852130 852131  C R1 Kurirska  Z HŠ 9   199
            212  ulica
 8.  852130 852132  O  Odcep    Z N.H.    69
           352111 Matelič
 9.  852140 852141  C R1 Podgorska  O      244
            212  cesta    352111
 10. 852150 852151  C R3 C. Majde  Z HŠ     72
            653  Šilc    10
 11. 852160 852161  C R3 Do     Z      389
            653  vodohrama  vodohr
 12. 852170 852171  C R1 Pesek-   Z HŠ   1.497
            212  Jelovec   9a
 13. 852170 852172  O  Pesek 44a  Z HŠ    100
           852171       44a
 14. 852170 852173  O  Odcep    Z HŠ 2    95
           852171 Krmusnice
 15. 852180 852181  O  Hosta    O      540
           852171       852171
 16. 852190 852191  O  Hosta-   Z N.H.   388
           852181 desno
 17. 852200 852201  O  Hosta 10  Z HŠ    105
           852191       10
 18. 852210 852211  O  Globel-   O     1.541
           852221 Sedlo-   852171
               Pesek
 19. 852210 852212  O  Sv.     Z HŠ    354
           852212 Družina   29
 20. 852220 852221  C R1 Globel 20  Z HŠ   1.554
            212        20
 21. 852230 852231  O  Globel 24  Z HŠ    226
           852221       24
 22. 852240 852241  O  Globel 26  Z HŠ    111
           852221       26
 23. 852250 852251  O  Globel 6  Z HŠ 6   117
           852221
 24. 852260 852261  C R1 Žimarice  Z N.H.   952
            212  65
 25. 852270 852271  C R1 Žimarice  Z HŠ    169
            212  75     75
 26. 852280 852281  C R1 Žimarice  Z HŠ    131
            212  18     18
 27. 852290 852291  C R1 Žimarice-  Z N.H.    77
            212  nove hiše
 28. 852300 852301  O  Žimarice  Z HŠ     66
           352041 22     22
 29. 852310 852311  C R1 Žimarice  Z HŠ    112
            212  13     13
 30. 852320 852321  C R1 Žimarice 8 Z HŠ 8   297
            212
 31. 852380 852381  O  Novi pot 1 Z HŠ 1  1.065
           230011
 32. 852400 852401  C R1 Podklanec- Z HŠ    618
            212  odcep    31
               Nosajne
 33. 852410 852411  C R1 Podklanec- Z HŠ   1.234
            212  Klančar   26
 34. 852410 852412  C R1 Podklanec- O      213
            212  povezava I 229081
 35. 852410 852413  O  Podklanec- C R1    229
           852411 povezava  212
               II
 36. 852420 852421  O  Odcep    Z HŠ    618
           229061 Kržeti   18
 37. 852420 852422  O  Kržeti 16  Z HŠ    177
           852421       16
 38. 852430 852431  O  Kržeti-   O      735
           229061 Petrinci-  229061
               Janeži
 39. 852440 852441  O  Petrinci-  O      280
           852431 Janeži   229061
 40. 852450 852451  O  Kržeti-   Z HŠ    583
           852421 Luzarji-  15
               Petrinci
 41. 852460 852461  O  Janeži 10  Z HŠ    221
           229061       10
 42. 852470 852471  O  Janeži-   O      69
           229061 povezava  852461
 43. 852480 852481  O  Kračali-  Z HŠ 3  1.458
           229061 Betonovo
 44. 852480 852482  O  Kračali 32 Z HŠ    379
           852481       32
 45. 852540 852541  O  Sv. Marko- C      187 672
           352051 Gor. Lazi  852550     Ribnica
 46. 852560 852561  O  Sv. Marko- C R1   1.107
           352051 M. Zapotok 212
 47. 852560 852562  O  Zapotok 35 Z HŠ    179
           852561       35
 48. 852560 852563  O  Zapotok-  C R1    130
           352951 povezava  212
 49. 852570 852571  O  Mali    O      341
           852561 Zapotok   852561
 50. 852580 852581  C R1 Vinice 15  Z HŠ    169
            212        15
 51. 852590 852591  C R1 Vinice 7  Z HŠ 7   121
            212
 52. 852600 852601  C R1 Vinice 12  Z N.H.   185
            212
 53. 852610 852611  O  Vinice 33  Z HŠ    383
           852601       33
 54. 852620 852621  C R1 Vinice-   O      69
            212  povezava  852601
 55. 852640 852641  C R1 Vinice 1  Z HŠ 1    65
            212
 56. 852650 852651  O  Lipovšica  Z HŠ    247
           352111 16     16
 57. 852650 852652  O  Lipovšica- Z     1.300
           352111 cerkev   cerkev
 58. 852660 852661  O  Zamostec-  Z N.H.   246
           352111 Uradni
               Njivice
 59. 852670 852671  O  Zamostec-  C R1    184
           853001 Podgora   212
 60. 852670 852672  C R1 Podgora-  Z HŠ    668
            212  Gorše    60
 61. 852680 852681  O  Zamostec  Z HŠ     49
           853001 45     45
 62. 852690 852691  C R1 Zamostec 7 Z HŠ 7    78
            212
 63. 852700 852701  O  Sodražica- Z HŠ    187
           352111 Izver    30
 64. 852720 852721  O  Male    Z HŠ 3   788
           352111 Vinice-
               Ravni dol
 65. 852720 852722  O  Ravni dol  Z HŠ 8   126
           852721 8
 66. 852720 852723  O  Ravni dol  Z HŠ 7   236
           852722 7
 67. 852890 852891  O  Odcep    Z HŠ    314
           852171 Jelovec   11
 68. 853000 853001  O  Grdi dol-  C R1   2.815
           352011 Zamostec  212
 69. 853000 853002  O  Praprotni  O     1.109
           853001 hrib    352051
 70. 853010 853011  O  Lovski dom O      539
           352141       352141
--------------------------------------------------------------------
Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Sodražica znaša 30.556 m (30,556 km).
6. člen
H kategorizaciji občinskih javnih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št. 37162-3/2009, z dne 22. 5. 2009.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sodražica (Uradni list RS, št. 115/00).
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34404-16/00
Sodražica, dne 10. septembra 2009
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti