Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009

Kazalo

3259. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o priznavanju zunanjih bonitetnih institucij za borznoposredniške družbe, stran 10012.

Na podlagi 194. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07, 100/07 – popr., 69/08 in 40/09) v zvezi s tretjo alinejo 4. točke 129. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08 in 19/09) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o priznavanju zunanjih bonitetnih institucij za borznoposredniške družbe
1. člen
V Sklepu o priznavanju zunanjih bonitetnih institucij za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 106/07) se v točki (c) prvega odstavka 1. člena beseda ''razloge za razveljavitev priznanja primernosti'' nadomesti z besedilom ''razloge za razveljavitev odločbe o priznanju primernosti''.
2. člen
V 2. členu se v točki (d) prvega odstavka za besedo ''članica'' črta črka ''v''.
Točka (g) prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
''(g) listinjenje v prvem odstavku 192. člena,''.
3. člen
V naslovu drugega poglavja se besedilo ''RAZVELJAVITEV PRIZNANJA PRIMERNOSTI'' nadomesti z besedilom ''RAZVELJAVITEV ODLOČBE O PRIZNANJU PRIMERNOSTI''.
4. člen
V naslovu 3. člena se besedilo ''izdajo priznanja primernosti'' nadomesti z besedilom ''izdajo odločbe o priznanju primernosti''.
V prvem odstavku se besedilo ''izda priznanje primernosti'' nadomesti z besedilom ''izda odločbo o priznanju primernosti''.
V tretjem odstavku se besedilo ''izdaje priznanja primernosti'' nadomesti z besedilom ''izdaje odločbe o priznanju primernosti''.
V četrtem odstavku se besedilo ''izdaji priznanja primernosti'' nadomesti z besedilom ''o priznanju primernosti''.
5. člen
Naslov poglavja 2.3. se spremeni tako, da se glasi:
''2.3. Razveljavitev odločbe o priznanju primernosti ECAI ali skupine ECAI''.
6. člen
V 9. členu se v prvem odstavku besedilo ''razveljavi priznanje primernosti'' nadomesti z besedilom ''razveljavi odločbo o priznanju primernosti''.
7. člen
Naslov 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
'' (razlogi za razveljavitev odločbe o priznanju primernosti v celoti) ''.
V prvem odstavku se besedilo ''razveljavi priznanje primernosti'' nadomesti z besedilom ''razveljavi odločbo o priznanju primernosti''.
V drugem in tretjem odstavku se besedilo ''razveljavi priznanje primernosti'' nadomesti z besedilom ''razveljavi odločbo o priznanju primernosti''.
8. člen
Naslov 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
''(razlogi za razveljavitev odločbe o priznanju primernosti bonitetnih ocen posameznega tržnega segmenta) ''.
V prvem odstavku se besedilo ''del priznanja primernosti'' nadomesti z besedilom ''del odločbe o priznanju primernosti''.
V drugem odstavku se besedilo ''razveljavi priznanje primernosti'' nadomesti z besedilom ''razveljavi odločbo o priznanju primernosti''.
9. člen
Naslov 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
''(razlogi za razveljavitev odločbe o priznanju primernosti nepooblaščenih bonitetnih ocen) ''.
Besedilo ''del priznanja primernosti'' se nadomesti z besedilom ''del odločbe o priznanju primernosti''.
10. člen
Naslov 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
''(razlogi za razveljavitev odločbe o priznanju primernosti bonitetnih ocen posamezne podrejene ECAI) ''.
Besedilo ''del priznanja primernosti'' se nadomesti z besedilom ''del odločbe o priznanju primernosti''.
11. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-17/2009-3
Ljubljana, dne 4. septembra 2009
EVA 2009-1611-0161
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti