Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009

Kazalo

3254. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitala borznoposredniških družb, stran 10009.

Na podlagi 194. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07, 100/07 – popr., 69/08 in 40/09) v zvezi z 2. točko 129. člena in 194. členom Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08 in 19/09) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitala borznoposredniških družb
1. člen
V Sklepu o izračunu kapitala borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 106/07) se v naslovu, drugem in tretjem odstavku 5. člena, naslovu in prvem odstavku 6. člena, prvem odstavku 13. člena in prvem odstavku 23. člena besedilo ''posamezne sestavine kapitala'' v ustreznem sklonu in številu nadomesti z besedilom ''posamezne kategorije oziroma sestavine kapitala'' v ustreznem sklonu in številu.
2. člen
V 11. členu se v točkah (d) in (e) četrtega odstavka za besedo ''so'' doda besedilo ''v višini celotne terjatve upnika''.
3. člen
V 17. členu se na koncu besedila četrte alineje točke (d) četrtega odstavka dodata nova pododstavka, ki se glasita:
''Predčasni odkup instrumenta s strani borznoposredniške družbe izdajateljice prej kot po 5 letih od izdaje je mogoč samo v posebnih okoliščinah in ob dovoljenju Agencije.
Agencija navedeno dovoljenje izda, če sta izpolnjena naslednja pogoja:
– nastanek posebnih okoliščin (npr. sprememba davčne ali druge zakonodaje), ki vplivajo na hibridni instrument;
– borznoposredniška družba hibridni instrument nadomesti vsaj istočasno z enako ali bolj kakovostno obliko kapitala.
Izpolnjevanje pogojev iz petega pododstavka te točke borznoposredniška družba dokazuje s predložitvijo naslednje dokumentacije v okviru zahteve za izdajo dovoljenja:
– dokazila o nastanku posebnih okoliščin iz prve alineje petega pododstavka te točke in njihov vpliv na hibridni instrument;
– projekcije izračuna kapitala in kapitalskih zahtev z upoštevanjem nadomestnih instrumentov iz druge alineje petega pododstavka te točke, za obdobje prihodnjih treh let.''
V točkah (e) in (f) četrtega odstavka se za besedo ''so'' doda besedilo ''v višini celotne terjatve upnika''.
V točki (g) četrtega odstavka se besedilo ''ne izvrši izplačil'' nadomesti z besedilom ''odloži izplačila''.
4. člen
V 20. členu se v točki (d) četrtega odstavka za besedo ''je'' doda besedilo ''v višini celotne terjatve upnika''.
5. člen
V 24. členu se v točki (d) prvega odstavka za besedo ''je'' doda besedilo ''v višini celotne terjatve upnika''.
6. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-8/2009-3
Ljubljana, dne 4. septembra 2009
EVA 2009-1611-0156
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti