Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2009 z dne 21. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2009 z dne 21. 9. 2009

Kazalo

3234. Sklep o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2009 in o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2009 in o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 859/5, k.o. Sremič ter o zamenjavi nepremičnin parc. št. 859/5, parc. št. 761/3 in parc. št. 762/1, k.o. Sremič za nepremičnino parc. št. 771/11, k.o. Sremič in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini, stran 9980.

Na podlagi 29. in 51. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS in 76/08) in 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško, na svoji 33. seji, dne 10. 9. 2009, sprejel
S K L E P
o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2009 in o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2009 in o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 859/5, k.o. Sremič ter o zamenjavi nepremičnin parc. št. 859/5, parc. št. 761/3 in parc. št. 762/1, k.o. Sremič za nepremičnino parc. št. 771/11, k.o. Sremič in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
I.
Ukine se javno dobro na nepremičnini parc. št. 859/5 – pot v izmeri 66 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 437, k.o. Sremič in je javno dobro v upravljanju Občine Krško.
II.
Po ukinitvi javnega dobra in vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško se nepremičnina parc. št. 859/5, k.o. Sremič in nepremičnini parc. št. 761/3 – travnik v izmeri 1 27 m2 in parc. št. 762/1 – pašnik v izmeri 3 26 m2, obe k.o. Sremič, ki sta v lasti Občine Krško v deležu do celote, zamenjajo za nepremičnino parc. št. 771/11 – dvorišče v izmeri 1 27 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 381 k.o. Sremič in je v lasti družbe Prodoma d.o.o., Prečna pot 3, Brežice, v deležu do celote ter se v ta namen tudi dopolni letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2009 in letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2009.
III.
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško, se na nepremičninah parc. št. 771/11, k.o. Sremič, ustanovi javno dobro v lasti Občine Krško.
IV.
Nepremičnine parc. št. 859/5, parc. št. 761/3 in parc. št. 762/1, k.o. Sremič je v mesecu juniju 2009 ocenil sodni cenilec za gradbeništvo Vladimir Rostohar, Golek 4, Krško, in določil kupnino za zamenjavo predmetnih nepremičnin, ki v neto znesku skupaj znaša 5.222,13 EUR oziroma 10,06 EUR/m2 posamezne nepremičnine, za nepremičnino parc. št. 771/11, k.o. Sremič pa je cena določena v skladu z veljavnim sklepom o določitvi vrednosti nepremičnin uporabljenih in potrebnih za izgradnjo občinske gospodarske javne infrastrukture ter v neto znesku znaša 697,23 EUR oziroma 5,49 EUR/m2 nepremičnine, pri čemer bo razlika v vrednosti med posameznimi nepremičninami, ki bodo predmet menjave, doplačana v denarju v znesku 4.524,90 EUR.
V.
Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 478-56/2009-O507
Krško, dne 10. septembra 2009
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti