Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2009 z dne 21. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2009 z dne 21. 9. 2009

Kazalo

3232. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Krško, stran 9958.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 33. redni seji dne 10. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v občini Krško
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v Krškem in naseljih z uličnim sistemom se razvrstijo v naslednji podkategoriji:
– na zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ) v mestu Krško in v naseljih Brestanica, Leskovec pri Krškem in Senovo,
– na mestne ceste in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK) v mestu Krško in v naseljih Brestanica, Leskovec pri Krškem in Senovo.
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Krško in ceste med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah,
– ceste v mestu Krško in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naselji v drugih občinah so:
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Krško znaša 207.217 m (207,217 km).
5. člen
Lokalne ceste v mestu Krško in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije so:
– zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ):
Skupna dolžina zbirnih mestnih in zbirnih krajevnih cest (LZ) v Občini Krško znaša 11.017 m (11,017 km).
– mestne in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK):
Skupna dolžina mestnih in krajevnih cest (LK) v Občini Krško znaša 25.146 m (25,146 km).
6. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Krško znaša 471.260 m (471,260 km), od tega javnih poti prvega reda (JP1) 235.090 m in javnih poti drugega reda (JP2) 236.170 m.
Skupna dolžina kategoriziranih občinskih javnih cest v Občini Krško znaša 714.640,00 m (714,640 km).
7. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št. 37162-3/2009, z dne 23. 6. 2009 in dodatno soglasje št. 37162-3/2009, z dne 28. 8. 2009.
8. člen
Za potrebe vzdrževanja občinskih ceste so po odloku o kategorizaciji občinskih cest v občini Krško merodajne dolžine cest od začetka ceste in ne konec ceste, ki ga ponekod ni bilo mogoče natančno definirati.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o kategorizaciji cest v občini Krško (Uradni list RS, št. 68/04).
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-49/2007-O603
Krško, dne 10. septembra 2009
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti