Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2009 z dne 21. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2009 z dne 21. 9. 2009

Kazalo

3224. Tarifne postavke za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Piran, stran 9939.

V skladu z drugim odstavkom 97. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08), 3. členom Tarifnega sistema za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Piran (Uradni list RS, št. 3/09), soglasjem Občine Piran k novi izhodiščni ceni sprejetim s sklepom št. 354-1/2009 z dne 19. 3. 2009, soglasjem Občine Piran k tarifnim postavkam za nestandardne storitve sprejetim s sklepom št. 254-53/2007 z dne 13. 1. 2009 ter soglasjem št. 301-35/2009-13 Ministrstva za gospodarstvo k spremembi izhodiščne cene daljinskega ogrevanja z dne 8. 7. 2009, družba Ogrevanje Piran d.o.o., kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnosti distribucije toplote na geografskem območju Občine Piran objavlja
T A R I F N E P O S T A V K E
za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Piran
1. člen
S temi tarifnimi postavkami se oblikujejo cene za storitev dobave in odjem toplote iz distribucijskega daljinskega toplovodnega sistema v Občini Piran, ki jih zaračunava družba Ogrevanje Piran d.o.o., kot distributer toplote in izvajalec gospodarske javne službe dejavnosti distribucije toplote na geografskem območju Občine Piran.
2. člen
Cene za storitev dobave in odjem toplote za namene daljinskega toplovodnega ogrevanja se obračunavajo po naslednjih tarifnih postavkah:
Cenik standardnih storitev:
 
Priključna moč – fiksni del
----------------------------------------------------------------
  Priključna moč    Cena za MW     Cena za MW
 toplotne postaje  priključne moči   priključne moči
           letno, brez DDV   letno, z DDV
    [MW]     [eur/MW, letno]   [eur/MW, letno]
----------------------------------------------------------------
 stanovanjski odjem   34.172,85      41.007,42
  poslovni odjem    41.007,42      49.208,90
 
Obračun po toplotnem števcu – variabilni del
----------------------------------------------------------------
  Raba energije  Cena energije v MWh Cena energije v MWh
             brez DDV       z DDV
   [MWh/leto]     [eur/MWh]      [eur/MWh]
----------------------------------------------------------------
 stanovanjski odjem    53,6703      64,40437
  poslovni odjem     64,4044       77,2852
 
Cenik nestandardnih storitev:
 
Števnina
----------------------------------------------------------------
  Priključna moč    Števnina na  Števnina na toplotno
 toplotne postaje  toplotno postajo   postajo z DDV
    [kW]    [eur/toplotni števec, [eur/toplotni števec,
             mesečno]      mesečno]
----------------------------------------------------------------
  1kW – 100kW      14,50        17,40
   nad 101       20,50        24,60
 
Vzdrževanje toplotnih postaj
----------------------------------------------------------------
  Priključna moč   Vzdrževanje na   Vzdrževanje na
 toplotne postaje  toplotno postajo toplotno postajo z
                        DDV
    [kW]     [eur/toplotno  [eur/toplotno postajo,
           postajo, mesečno]    mesečno]
----------------------------------------------------------------
  1kW – 100kW       42,9        51,48
   nad 101        47,2        56,64
3. člen
Z dnem uveljavitve teh tarifnih postavk prenehajo veljati Merila za določanje cen za dobavo toplotne energije odjemalcem na distribucijskem toplovodnem omrežju v lasti podjetja Ogrevanje Piran d.o.o. (Uradne objave Primorskih novic Koper, št. 42 z dne 30. 10. 2007) in cene uveljavljene po navedenem predpisu.
4. člen
Te tarifne postavke pričnejo veljati 1. oktobra 2009.
Št. 94-ogr/2009
Piran, dne 6. avgusta 2009
EVA 2009-2111-0252
Ogrevanje Piran, d.o.o.
direktor
Srđan Purič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti