Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2009 z dne 21. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2009 z dne 21. 9. 2009

Kazalo

3215. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Državnega sveta (PoDS-1A), stran 9829.

Državni svet je na 18. seji, dne 16. 9. 2009, na podlagi 101. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33I/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 69/04, 69/04, 68/06) sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Državnega sveta (PoDS-1A)
1. člen
V Poslovniku Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08) se v tretjem odstavku 15. člena beseda »predsedniku« nadomesti z besedo »vodji«.
2. člen
Drugi odstavek 69. člena se črta.
3. člen
Za 75. členom se doda nov 75.a člen, ki se glasi:
»75.a člen
(1) Osem državnih svetnikov, komisija ali interesna skupina lahko da pisno pobudo za sprejem odložilnega veta ali zahteve za razpis referenduma.
(2) Pobuda iz prejšnjega odstavka, ki izpolnjuje pogoje, določene s tem poslovnikom, se uvrsti na dnevni red seje državnega sveta brez razprave in glasovanja.
(3) Če državni svet po opravljeni razpravi ne sprejme odložilnega veta ali zahteve za razpis referenduma, pobude iz prvega odstavka tega člena za isti zakon ni mogoče ponovno obravnavati.«
4. člen
V tretjem odstavku 93. člena se besedi »predlog razlage« nadomestita z besedo »razlago«, za besedama »državnega svetnika« se doda vejica in besedi »interesne skupine«.
Dodata se nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Državni svet sprejme avtentično razlago poslovnika.
(5) Razlaga poslovnika in avtentična razlaga poslovnika se sprejmeta z večino glasov vseh članov.«
5. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-01/09-8
Ljubljana, dne 16. septembra 2009
mag. Blaž Kavčič l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti