Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2009 z dne 21. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2009 z dne 21. 9. 2009

Kazalo

3214. Razpis za prijavo možnih kandidatk in kandidatov za predsednika/-ico Državne revizijske komisije, stran 9829.

Na podlagi prvega odstavka 5. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB5 in 32/09 – odl.US) in sklepa 10. seje Mandatno-volilne komisije Državnega zbora z dne 17. 9. 2009 ponovno objavljam
R A Z P I S
za prijavo možnih kandidatk in kandidatov za predsednika/-ico Državne revizijske komisije
1.
Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja v 5. členu določa, da predsednika in člane Državne revizijske komisije imenuje in razrešuje Državni zbor na predlog komisije, pristojne za volitve in imenovanja. Pristojna komisija objavi razpis za možne kandidate najmanj šest mesecev pred iztekom mandata. Predsednik in člani Državne revizijske komisije imajo status državnega funkcionarja, katerih mandat traja pet let in so lahko ponovno imenovani; v primeru predčasne razrešitve, se novi predsednik in član imenuje za preostanek petletnega mandata.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije in aktivno obvlada slovenski jezik,
– da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost,
– da je dopolnil 30 let starosti,
– da ni obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja na zaporno kazen, ki je daljša od šestih mesecev,
– da ima vsaj dve leti delovnih izkušenj na področju javnih naročil.
Predsednik mora imeti univerzitetno izobrazbo pravne smeri in opravljen pravniški državni izpit.
2.
Razpis je objavljen, ker z dnem 23. 12. 2009 preneha mandat predsednici Državne revizijske komisije. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo petih let s tem, da bo funkcijo začel uresničevati z dnem 24. 12. 2009.
Mandatno-volilna komisija vabi k sodelovanju možne kandidate za predsednika/-ico Državne revizijske komisije.
3.
Možni kandidati morajo prijavi predložiti naslednja dokazila:
– dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije in, da aktivno obvlada slovenski jezik,
– potrdilo o univerzitetni izobrazbi pravne smeri in opravljenem pravniškem državnem izpitu,
– potrdilo, da ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja na zaporno kazen, ki je daljša od šestih mesecev,
– dokazilo, da ima vsaj dve leti delovnih izkušenj na področju javnih naročil,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj.
4.
Prijave z dokazili, navedenimi v točki 3 tega razpisa, naj možni kandidati posredujejo do vključno 6. oktobra 2009 na naslov: Mandatno-volilna komisija Državnega zbora, Šubičeva 4, 1001 Ljubljana, poštni predal P.P. 636 z oznako: »PRIJAVA NA RAZPIS«. Prijave brez zahtevanih potrdil in dokazil ne bodo upoštevane.
Št. 450-02/09-87/1
Ljubljana, dne 17. septembra 2009
Dušan Kumer l.r.
Predsednik Mandatno-volilne komisije
Državnega zbora

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti