Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009

Kazalo

3207. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 1761/38 k.o. Gradišče, stran 9825.

V skladu s 23. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, uradno prečiščeno besedilo in spremembe) in na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo in sprememba št. 76/08) ter 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 103/00 in 76/02) je Občinski svet Občine Škofljica na 27. redni seji dne 3. 9. 2009 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 1761/38 k.o. Gradišče
1. člen
Ukine se javno dobro na parc. št. 1761/38 – pot, v izmeri 97 m2, vpisani v zemljiškoknjižni vložek št. 2096, k.o. Gradišče.
2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane last Občine Škofljica in se vknjiži kot lastnina Občine Škofljica.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenija.
Št. 7113-74/2008
Škofljica, dne 4. septembra 2009
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.

AAA Zlata odličnost