Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009

Kazalo

3201. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 9817.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) je Občinski svet Občine Prebold na 19. redni seji dne 2. 10. 2008 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine javno dobro na parceli št. 1350/327 – pot v izmeri 304 m2, parceli 1350/328 – pot v izmeri 838 m2 in 1350/329 – pot v izmeri 347 m2, vse vpisane v ZKV št. 1266 k.o. Latkova vas kot javno dobro.
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in se odpišejo od ZKV št. 1266 k.o. Latkova vas, ter se vpiše v nov ZKV istega k.o., in v tem novem ZKV se vknjiži lastninska pravica na ime Občina Prebold, Hmeljarska 3, p. Prebold.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Prebold, dne 2. oktobra 2008
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.