Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009

Kazalo

3191. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o uradnih metodah analiz krme, dodatkov in premiksov, stran 9683.

Na podlagi 31. člena Zakona o krmi (Uradni list RS, št. 127/06) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o razveljavitvi Pravilnika o uradnih metodah analiz krme, dodatkov in premiksov
1. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o uradnih metodah analiz krme, dodatkov in premiksov (Uradni list RS, št. 70/05).
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-270/2009
Ljubljana, dne 19. avgusta 2009
EVA 2009-2311-0123
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano